Lier Woonplezier zet Lier op de kaart van korte ritten-actie

Lier Woonplezier nam de voorbije maand deel aan de Korte Ritten-campagne van Mobiel 21. Deze actie wil mensen aanzetten om voor korte verplaatsing van enkele kilometer de auto aan de kant te laten en te voet of met de fiets te gaan.

Voor Lier Woonplezier was het logisch om deel te nemen aan deze actie. Als je werk wil maken van een autoluwe stad, moet je mensen in de eerste plaats overtuigen om korte verplaatsingen te voet of met de fiets te doen. We wilden niet bij de pakken blijven zitten en tonen dat niet alleen de overheid een verantwoordelijkheid heeft, maar dat iedereen zijn steentje kan bijdragen tot een autoluwere en schonere leefomgeving.

We beslisten pas op het allerlaatste moment om deel te nemen, en zonder echte voorbereiding deden we op 21 maart via onze facebook-pagina een oproep om deel te nemen. Al gauw waren er een 40-tal enthousiaste deelnemers. Daarmee was Lier Woonplezier de derde grootste onafhankelijke groep uit de niet-deelnemende gemeenten! Spijtig genoeg deed Lier niet mee als gemeente. Uit de resultaten van andere gemeenten blijkt nochtans dat het met steun van het stadsbestuur veel straffer zou kunnen. Aartselaar bijvoorbeeld telt slechts 14.000 inwoners, maar nam wel met 224 mensen deel.

Ook tijdens de actie motiveerden we mensen regelmatig met leuke berichtjes op onze facebook-pagina om de auto aan de kant te laten en bijvoorbeeld te voet of met de fiets te gaan shoppen

Uiteindelijk bespaarden de deelnemers van Lier Woonplezier 1.300 km aan korte ritten. Geen slecht resultaat als je weet dat vele van onze deelnemers sowieso al heel bewust omgaan met hun autoverplaatsingen en dus weinig auto-kilometers konden uitsparen.
En een bewijs dat zo’n acties mensen echt kunnen aanzetten tot een duurzamere mobiliteit.

De schuld van de vorige coalitie

In plaats van paaltjes staan er nu auto's
Ongeveer 500 à 700 auto’s per uur.

Na het verschijnen van een artikel in De Standaard en Het Nieuwsblad over de trieste koppositie van Lier in het arrondissement Mechelen qua fietsongevallen, is men op het stadhuis ontstemd. Want die cijfers dateren uit 2011, en je kan die dus de huidige coalitie niet verwijten.

Daar is iets van, maar je kan de huidige coalitie ook niet verwijten dat ze in haar beleid veel aandacht aan fietsers en voetgangers schenkt. Een greep uit het aanbod:

  • Het nieuwe stadsbestuur was nog niet goed geïnstalleerd, of de stad was tijdens de spits weer in twee richtingen doorrijdbaar. Het aantal fietsende schoolkinderen daalde prompt, en de leefbaarheid van heel wat straten ging de dieperik in.
  • De autoluwe zondag, blijkbaar een peperduur evenement, kon niet snel genoeg geschrapt worden.
  • Een initiatief als ‘Mijn korte ritten‘ werd door de stad geheel genegeerd, terwijl dat een mooi positief signaal zou zijn. Dankzij Lier Woonplezier is Lier daar toch vertegenwoordigd, maar zoals uit de resultaten van andere gemeenten blijkt, zou het met steun van het stadsbestuur veel straffer kunnen. Te duur? We kunnen het moeilijk geloven.
  • De positieve campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel‘ kreeg hetzelfde verdict: Lier doet niet mee. Lier is daarmee de enige gemeente in de ruime regio die niet op de
    kaart staat.

Als je dat allemaal op een rijtje ziet, is de verbolgen reactie van mobiliteitsschepen Bert Wollants wel een erg pover excuus. Want het huidige beleid is allerminst een rechtzetting van het vorige, tenminste als het op een fietsvriendelijke stad aankomt.

Men wil het op het stadhuis niet horen, maar uit tal van voorbeelden in binnen- en buitenland blijkt dat winkelstraten die fiets- en voetgangersvriendelijk zijn veel succes hebben. Of waarom denk je dat je in Wijnegem Shopping Center ook niet vlak voor de winkel kan parkeren?

Middenstanders overschatten courant het aantal klanten dat met de auto komt. Het verder uitbouwen van Lier als winkelstad en toeristische bestemming is een belangrijke prioriteit voor het huidige beleid. Lier Woonplezier is dan ook benieuwd naar de cijfers die het stadsbestuur zal voorleggen om de positieve effecten van haar mobiliteitsbeleid aan te tonen.

 

 

Brief voor Lier Woonplezier-sympathisanten

Beste Lierenaar,
Beste Lier Woonplezier-sympathisant,

Sinds deze week is het zover, het nieuwe verkeersplan  – het derde in minder dan een jaar, is in voege getreden.
Daarbij wordt er opnieuw verkeer over de Grote Markt toegestaan vanaf 18:00u ’s avonds tot 11:00u ’s morgens en worden de paaltjes verwijderd in de Vredebergstraat.
Ook worden er verschillende zones voor kort-parkeren gecreëerd in de directe omgeving van de Grote Markt.
Het nieuwe stadsbestuur heeft daarmee in één keer het Lierse mobiliteitsprobleem van meer dan 10 jaar ontward.

Maar is dit nieuwe verkeersplan wel echt zoveel beter dan de voorgaande?

Na de feesten voor Lier 800 werden de plannen voor een autoluwe binnenstad reeds van tafel geveegd voor een politiek compromis, tegen de bevindingen van een evaluatierapport in.
Nu gaat het nieuwe stadsbestuur nog een stap verder en mag het doorgaand verkeer weer over de Grote Markt tijdens de ochtendspits en de late avondspits. Wanneer we nog een jaar verder zijn mogen we misschien terug parkeren op de Grote Markt en is het opnieuw zoals in de goede oude tijd…

Terwijl de meeste steden kiezen voor een autoluw centrum, maakt men in Lier de omgekeerde beweging. Er wordt geen rekening gehouden met de korte en lange termijn uitdagingen op het vlak van mobiliteit en stadsontwikkeling.

Lier Woonplezier heeft nogal wat vragen in verband met het nieuwe verkeersplan:

Het lijkt ons vanzelfsprekend dat we voor korte verplaatsingen naar of in de binnenstad in de eerste plaats inzetten op wandelen, fietsen en openbaar vervoer.
We vragen ons echter af hoe dit plan mensen kan aanzetten om dit ook effectief te doen. Integendeel maakt dit plan het onmogelijk om logische, snelle en veilige verbindingen te realiseren voor zachte weggebruikers. Zij zullen moeten blijven rondrijden en oncomfortabele straten voor lief nemen.
En een busrit wordt voortaan duurder dan even parkeren in de binnenstad.

Het centrum van de stad wordt weer teruggegeven aan koning auto en doorgaand verkeer wordt opnieuw aangemoedigd. Zo wordt het centrum ook weer interessanter als alternatief voor de Lierse ring. Dit zal opnieuw een grotere stroom autoverkeer aantrekken, een stroom die de binnenstad eigenlijk niet aankan. Met de werken die weldra aan de ring starten, geen prettig vooruitzicht.
De straten in het centrum (en richting ring) zullen opnieuw dichtslibben met nerveus autoverkeer.

De nieuwe verkeerscirculatie biedt op geen enkele manier een antwoord op de evolutie de we de voorbije maanden konden vaststellen op de as Lisperpoort-Molsepoort. Deze as werd immers een makkelijke verbinding van west naar oost. De Kapucijnenvest bijvoorbeeld krijgt hierdoor als woonstraat tot 700 wagens per uur te slikken!

Integendeel moeten we vaststellen dat, ondanks het duidelijk merkbare aanzuigeffect langs de andere kant van de stad, men ervoor heeft gekozen om ook van oost naar west een gelijkaardige rechte lijn door de stad te trekken. Het valt te verwachten dat het beoogde verdelingseffect aan deze zijde teniet zal worden gedaan door het aanzuigeffect als alternatief voor de Lierse ring.

De Grote Markt is ook helemaal niet ontworpen voor dit verkeersplan van doorgaand verkeer.
Zo verandert de markt van een zone voor stapvoets verkeer naar een zone 30. Veilige voetpaden en oversteekplaatsen voor dit nieuwe statuut ontbreken echter.
De vele autobussen die aan de haltes stoppen zullen er bij de minste hinder voor zorgen dat verkeer de zijstraten induikt of de bussen probeert voorbij te steken.

De onduidelijke verkeerssituatie waarbij de markt het ene moment de verkeersslagader van de stad wordt, en het andere moment niet doorrijdbaar, zal bij vele bezoekers de indruk wekken dat je ongehinderd de stad kan inrijden. Automobilisten zullen daarop in verwarring opnieuw de zijstraten induiken en zo de binnenstad voor de zachte weggebruiker heel wat gevaarlijker maken!

De zones voor kortparkeren zullen een “schijn”parkeergelegenheid creëren waarbij iedere automobilist ter plaatse tot de vaststelling zal komen dat er geen plaats beschikbaar is en hij toch nog een extra toertje door de binnenstad moet maken om een plaatsje te vinden.
Kortom, het parkeerzoekend verkeer dat ook op de ‘oude’ markt zorgde voor een onaangename drukte.

En zal het gezelliger zijn om op een zomeravond op een terras op de Grote Markt te zitten? Wij vonden dat de rustige Grote Markt op een zomeravond juist geapprecieerd werd bij het publiek.
De markt was ook een plaats geworden om mensen te ontmoeten, of in alle rust een onverwacht praatje te slaan. Met het lawaai en de uitlaatgassen van de passerende auto’s zal dat alvast een stukje moeilijker worden.

Tot slot vragen we ons af hoe dit plan de leefbaarheid van de stad kan vrijwaren tijdens de werken aan de ring die weldra starten? En het kan toch niet de bedoeling zijn dat de doorstroming van zachte weggebruikers en bussen in het gedrang komt op een moment  dat net zij in belangrijke mate kunnen bijdragen aan minder hinder-maatregelen.
Het gaat hier om de leefbaarheid en bereikbaarheid van zowel bewoners als handelaars, maar ook voor mensen die Lier bezoeken of hier werken.

Kortom, wij van Lier Woonplezier zijn van mening dat het nieuwe verkeersplan een stap in de verkeerde richting is, een stap terug in de tijd, waarbij in dit geval de oude tijd niet de goede was…
Wij van Lier Woonplezier menen dat Lier moet evolueren naar een echt autoluwe stad op mensenmaat met een vlot netwerk van openbaar vervoer, een stadscentrum dat aanmoedigt om te wandelen of te fietsen, met voldoende parkeerruimte aan de rand en waar ondoordachte autoverplaatsingen worden ontmoedigd.
Wij zijn ervan overtuigd dat de slimme autoluwe visie voor Lier de beste keuze is, in het voordeel van de middenstand, de horeca, de schoolgemeenschap en de leefgemeenschap!

Bent u ook van mening dat Lier op dit vlak beter kan?
Laat dan zeker je stem horen via één van onderstaande kanalen, of stuur deze mail verder naar familie, vrienden en kennissen.

Verder is het ophangen van onze affiche nog steeds het sterkste signaal om de beleidsmakers te tonen dat je een autoluwe stad belangrijk vindt.
Je kan ze nog steeds aanvragen via onderstaand e-mailadres of afdrukken via onze website.

Lier Woonplezier ijvert voor een autoluwe binnenstad en bestaat uit Lierenaars met eenzelfde visie over de toekomst van een bruisend, mooi en aantrekkelijk Lier.

 

Voor meer info :

lierwoonplezier@gmail.com
https://www.facebook.com/LierWoonplezier
www.lierwoonplezier.be

Is er in onze stad nog plaats voor voetgangers en fietsers?

Persbericht

Lier, 21/02/2013 – Sinds deze week is het zover, het nieuwe verkeersplan  – het derde in minder dan een jaar, is in voege getreden. Heeft het nieuwe stadsbestuur  daarmee in één keer het Lierse mobiliteitsprobleem van meer dan 10 jaar ontward?

In 2012 werden de plannen voor een autoluwe binnenstad reeds van tafel geveegd voor een politiek compromis. Nu gaat het nieuwe stadsbestuur nog een stap verder met opnieuw een politiek compromis zonder degelijk onderzoek naar de korte en lange termijn uitdagingen op het vlak van mobiliteit en stadsontwikkeling.
Voetgangers en fietsers moeten nog meer terrein prijsgeven ten gunste van de auto. Terwijl momenteel in de meeste steden de keuze gemaakt wordt voor een autoluw centrum, maakt men in Lier de omgekeerde beweging.

Lier Woonplezier heeft nogal wat vragen bij dit nieuwe verkeersplan:

Het lijkt ons vanzelfsprekend dat er voor korte verplaatsingen naar of in de binnenstad in de eerste plaats wordt ingezet op wandelen, fietsen en openbaar vervoer.
Een busrit naar de stad wordt duurder, en anderzijds wordt een nieuwe – goedkopere – parkeerzone in het leven geroepen. Een busritje naar de stad zal zo meer gaan kosten dan even parkeren in de binnenstad.
Er verdwijnen ook opnieuw verschillende plaatsen waar de zachte weggebruikers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. En het was al zo pover gesteld.
Op andere plaatsen maakt het nieuwe plan het nu nagenoeg onmogelijk om voor voetgangers en fietsers vlotte en aangename verbindingen door de stad te realiseren. We denken we hierbij bvb. aan de gehele winkelas. Fietsende klanten zijn nochtans een grote klantengroep, en onderzoek wees al meermaals uit dat fietsende klanten meer besteden bij de lokale handelaars.
Lier Woonplezier vraagt zich daarom af hoe dit nieuwe plan mensen kan aanzetten om vaker de bus te nemen. Of waarom mensen voor korte verplaatsingen meer voor stappen of fietsen zouden kiezen als ze moeten blijven rondrijden en oncomfortabele en drukke straten voor lief moeten nemen.

De nieuwe verkeerscirculatie biedt op geen enkele manier een antwoord op de evolutie de we de voorbije maanden konden vaststellen op de as Lisperpoort-Molsepoort. Deze as werd immers een makkelijke verbinding van west naar oost. De Kapucijnevest bvb. krijgt hierdoor als woonstraat tot 700 wagens per uur te slikken.
Is de verkeersdruk op deze as en de nefaste gevolgen voor de zachte weggebruikers dan geen reden om hiervoor naar een oplossing te zoeken?

Integendeel moeten we vaststellen dat, ondanks het duidelijk merkbare aanzuigeffect langs de andere kant van de stad, men ervoor heeft gekozen om ook van oost naar west een gelijkaardige rechte lijn door de stad te trekken.
Zal het beoogde verdelingseffect aan deze zijde niet teniet worden gedaan door het aanzuigeffect van een alternatief voor de Lierse ring?

Alle studies wijzen bovendien uit dat het aantal autoverplaatsingen de komende jaren fors zal blijven toenemen. In Lier moeten we daarbovenop nog eens rekening houden met een forse toename van het aantal inwoners door meerdere grote woonprojecten. Ook dit brengt extra verkeer met zich mee. Het gaat hierbij niet alleen over de binnenstad. Maar ook over de woongebieden die zich tussen de vesten en de ring bevinden en waar de verkeers- en parkeerdruk nu al vaak zeer hoog is.

We vragen ons af welke lange termijnvisie er achter dit plan schuilgaat om in de toekomst de verkeers- en parkeerdruk in en rondom de Lierse binnenstad aanvaardbaar te maken en er zo mee voor te zorgen dat Lier voor een aangename plek is om te wonen.

Tot slot vragen we ons af hoe dit plan de leefbaarheid van de stad kan vrijwaren tijdens de werken aan de ring die weldra starten? En het kan toch niet de bedoeling zijn dat de doorstroming van zachte weggebruikers en bussen in het gedrang komt op een moment  dat net zij in belangrijke mate kunnen bijdragen aan minder hinder-maatregelen.
Het gaat hier om de leefbaarheid en bereikbaarheid van zowel bewoners als handelaars, maar ook voor mensen die Lier bezoeken of hier werken.
Wat de impact van deze werken kan zijn op de bereikbaarheid van Lier, konden we de voorbije maanden al enkele malen vaststellen bij incidenten of kleinere werkzaamheden in de omgeving van de ring.

Voor Lier Woonplezier ligt het antwoord in een echt autoluwe stad op mensenmaat met een vlot netwerk van openbaar vervoer, een stadscentrum dat aanmoedigt om te wandelen of te fietsen, met voldoende parkeerruimte aan de rand en waar ondoordachte autoverplaatsingen worden ontmoedigd.
Wij zijn ervan overtuigd dat de slimme autoluwe visie voor Lier de beste keuze is, in het voordeel van de middenstand, de horeca, de schoolgemeenschap en de leefgemeenschap!

 

Lier Woonplezier

Lier Woonplezier ijvert voor een autoluwe binnenstad en bestaat uit Lierenaars met eenzelfde visie over de toekomst van een bruisend, mooi en aantrekkelijk Lier.

 

Voor meer info :

lierwoonplezier@gmail.com
https://www.facebook.com/LierWoonplezier
www.lierwoonplezier.be

 

Een veilige schoolomgeving? Een autoluwe binnenstad maakt dit echt mogelijk voor onze scholen!

Lier Woonplezier stelt vast dat verschillende ouderverenigingen bijzondere aandacht vragen voor een veiligere schoolomgeving.

Het klopt dan ook dat verkeersveiligheid de eerste voorwaarde is om ouders en kinderen te
overtuigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. Een onveilige route naar school wordt door vele ouders aangehaald als de belangrijkste reden om de kinderen met de auto naar school te brengen. Een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.

Een duidelijke handhaving van de zone 30 is in dit verband een noodzakelijke voorwaarde, maar wel slechts voor zover ze gecombineerd wordt met andere maatregelen die zwakke weggebruikers een centrale plaats geven in het verkeer.

Lier Woonplezier wil in dit verband aanhalen dat de huidige verkeersituatie in de Lierse binnenstad ervoor zorgt dat zeker rond schooltijd in vele straten veel meer autoverkeer passeert dan nodig; in vele gevallen ook nog eens aan hogere snelheid dan toegelaten. De eerste metingen sinds de gewijzigde verkeerscirculatie bevestigen op dat vlak het gevoel van zwakke weggebruikers en bewoners van de binnenstad.

Een autoluwe binnenstad die verder reikt dan de Grote Markt, waar Lier Woonplezier voor ijvert, zorgt er voor dat de zwakke weggebruiker zijn plaats kan innemen in het verkeer.

Op deze manier krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte én worden ze talrijker. Deze combinatie zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid naar en aan de scholen verbetert.
Het zorgt er ook voor dat kinderen sneller zelfstandig naar school kunnen gaan.

In een omgeving met minder auto’s wordt het bovendien eenvoudiger om een aantal knelpunten op te lossen. Zo maken we ook echt werk van een stad die bewoners en bezoekers aanspoort om de auto wat vaker te laten staan en zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen. Aangevuld met de juiste infrastructuuraanpassingen krijgen onze kinderen zo de verkeersveilige omgeving die ze verdienen.