Want de straat is van iedereen

zet dit samen met Lier Woonplezier in de kijker

Meer en meer auto’s door de stad, weer paaltjes op de Grote Markt, … het lijkt erop dat de straten in onze stad in de eerste plaats verkeersaders zijn voor auto’s.

Jammer, want volgens Lier Woonplezier is de straat van iedereen en zou de stad aangenamer zijn met meer spelende kinderen, meer fietsers en voetgangers en met meer openbare ruimte waar sociaal contact centraal staat.

wantdestraat

 

Deel jouw foto & val in de prijzen

Welk beeld belichaamt voor jou het beste de slogan Want de straat is van iedereen? Neem een foto, maak een tekening, maak een collage,… en bezorg jouw beeld aan Lier Woonplezier.

Wat moet je precies doen?

 1. Maak een foto, tekening, illustratie, collage of wat voor beeld dan ook*.
 2. Zet er het bijschrift ‘want de straat is van iedereen’ op of bij
 3. Deel je afbeelding op één of meer van deze manieren:
  1. Op Facebook via je eigen profiel, en tag Lier Woonplezier
  2. Op Twitter, mention dan @lierwoonplezier en gebruik de hashtag #twittelier
  3. Mail je beeld naar info@lierwoonplezier.be en vermeld “want de straat is van iedereen” in het onderwerp.

Alle ingezonden foto’s, tekeningen en andere beelden krijgen sowieso een plekje op onze website, Facebookpagina en twitter-account.

Op onze picknick op 21 september (de autoloze zondag) zetten we de beste inzending in de spotlight. De maker van het winnende beeld kan ook rekenen op een leuke attentie. Zorg dat je er dan dus zeker bij bent!

* Je bent er verantwoordelijk voor dat je het recht hebt om het gemaakte beeld verder te verspreiden. Zorg er zeker voor dat je de toestemming hebt van de ouders of voogd van kinderen die op de foto staan.

Nieuwe affiche

Met de nieuwe affiche die Lier Woonplezier de volgende dagen verspreidt, vragen we opnieuw aandacht voor een autoluwe binnenstad. We willen ook de mythe weerleggen dat een autoluw stadscentrum een doods centrum zou zijn. Een stelling die we vaak horen terugkomen is:

affiche-2014
De nieuwe affiche

“Veel mensen blijven weg uit Lier als ze niet met de auto tot vlak bij hun bestemming kunnen rijden.”

Het aantal wagens dat vlak bij een winkel of horecazaak in het centrum kan parkeren, is beperkt. Het is nu eenmaal onmogelijk om overal volop parkeerruimte te creëren.
Uit internationaal onderzoek is bovendien gebleken dat klanten die met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer komen, meer uitgeven dan wie met de auto komt. Dat is ook maar logisch: zonder wagen is een tussenstop sneller gemaakt als je een leuke etalage ziet of iemand herkent op een terrasje.

Net zoals in de rest van Vlaanderen is de oppervlakte aan baanwinkels in Lier de laatste jaren sterk toegenomen. Zelfs mensen die in de stad zelf wonen, gaan met de auto naar die winkels en brengen dan uiteraard ook geen bezoek meer aan de horeca. In Lier woont het grootste deel van de bevolking in een straal van drie kilometer rond de Grote Markt. Door verschillende stadsinbreidingsprojecten komen daar nog 5000 inwoners bij. Die mensen (opnieuw) naar onze binnenstad lokken moet de basis vormen voor een heropleving van Lier als winkelstad.

Cruciaal voor de wederopbloei van Lierke Plezierke, is een centrum creëren dat aangenaam is om te bezoeken en om in rond te kuieren. Een stad waar bewoners en bezoekers een divers, kwalitatief winkelaanbod op wandel- of fietsafstand vinden, waar je je veilig voelt en waar gesprekken niet verloren gaan in het geraas van het verkeer.

Dit was vroeger ook allemaal parking
Dit was vroeger ook allemaal parking

Lier Woonplezier vraagt alle politici om samen in te zetten op de leef- en verblijfskwaliteit van Lier en dus resoluut te kiezen voor een bruisende, autoluwe stad. In combinatie met een mobiliteitsplan dat bewoners uit de nabije omgeving van onze stad met de fiets of de bus naar de binnenstad lokt, komt er zo vanzelf parkeerruimte vrij. In de stad zelf voor mindermobielen, voor bewoners en voor wie het écht nodig heeft. Op de parkings aan de rand van Lier voor wie van verder komt, en van daaruit op vijf minuten in het hart van onze stad staat. Kortom, Lier Woonplezier vraagt een beleid dat aandacht heeft voor bewoners, kinderen, voetgangers en fietsers en waar we over twintig jaar nog fier op kunnen zijn.

Ben jij ook overtuigd dat het veel beter kan en geloof jij ook in een onweerstaanbaar aantrekkelijk Lier voor alle bewoners en bezoekers? Hang deze affiche dan voor je raam.

Heb je geen affiche ontvangen en wil je er toch één voor je raam hangen? Stuur een mailtje of download de PDF.

Mijn Korte Ritten

Een groot deel van onze verplaatsingen is korter dan 5 kilometer, ook in Lier. Heel wat van die verplaatsingen doen we standaard met de wagen, zonder er echt over na te denken. De campagne ‘Mijn Korte Ritten’ wil mensen stimuleren om korte afstanden vaker te voet of met de fiets te doen. Ze loopt elk jaar van 21 maart tot 21 april.

Ook dit jaar doet Lier Woonplezier als onafhankelijke groep mee met de campagne. Lier Woonplezier was vorig jaar met zo’n veertig leden de derde grootste onafhankelijke groep in heel Vlaanderen. We hopen natuurlijk dat er dit jaar minstens evenveel mensen met ons meedoen.

Schrijf je nu in voor Mijn Korte Ritten!

Met onze deelname willen we 3 zaken in de kijker zetten

 1. We willen tonen dat je ook zelf een belangrijk steentje kunt bijdragen tot een autoluwe stad en dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur is.
 2. We willen mensen bewust maken van de vele korte verplaatsingen die ze maken. Als ze hiervoor vaker te voet of met de fiets gaan, levert dat winst op voor de eigen gezondheid, het milieu en de rust en veiligheid in de stad.
 3. De stad Lier neemt sinds 2013 niet meer deel aan sensibiliserende acties zoals de ‘Autoloze Zondag’ of ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. We veronderstellen dat het stadsbestuur duurzame mobiliteit ook belangrijk vindt. Door dit soort acties links te laten liggen geeft de stad een tegenstrijdige boodschap, die een belangrijke impact heeft op hoe mensen zich gaan gedragen. Deelname is nochtans gratis of alleszins erg goedkoop. Lier Woonplezier wil de stad aanmoedigen om ook vanuit het beleid opnieuw deel te nemen aan dergelijke acties en zo het grote publiek te bereiken.
Mijn Korte Ritten wordt georganiseerd door Mobiel 21
Mijn Korte Ritten wordt georganiseerd door Mobiel 21

Meedoen met Mijn Korte Ritten houdt in dat je elke dag bijhoudt welke afstanden je te voet of met de fiets aflegt, die je ook met de auto had kunnen doen. Een pleziertochtje met de fiets of een recreatieve wandeling tellen dus niet, maar wel je dagelijkse rit naar de supermarkt die je nu al met de fiets doet.

Om kans te maken op één van de prijzen kan je je ook gewoon onder je eigen naam registreren op de website van Mijn Korte Ritten. Of je kan samen met je vereniging of vrienden je eigen groep oprichten.

We hopen dat veel Lierenaars meedoen en zo hun eigen steentje bijdragen tot een autoluwere en schonere leefomgeving.

Resultaten enquête

Afgelopen maand voerde Lier Woonplezier een enquête uit over de vraag naar overdekte fietsenstallingen. 94 mensen namen deel, en we hebben de belangrijkste cijfers in een paar grafieken gestopt:

Het valt meteen op dat bijna de helft van de deelnemers tevreden is met de huidige situatie. Dat zijn met name mensen met een (eigen) garage of berging. Mensen zonder garage zijn ontevreden over de huidige situatie, meestal staan fietsen daar in de gang of elders in de woning. Enkele deelnemers gaven ook aan dat ze een (extra) garage huren om fietsen te stallen en dat geen bevredigende oplossing vinden.

Voor een gedeelde overdekte fietsenstalling willen de meeste deelnemers aan de enquête wel betalen, en een afstand van 50m afleggen. Het valt op dat individuele fietskluizen niet echt de voorkeur krijgen, een ‘gewone’ afgesloten fietsenstalling is ook OK.

Hoewel dit uiteraard geen wetenschappelijk onderzoek is en enkel de mening weergeeft van de deelnemers aan de enquête, lijkt het ons toch dat bewoners van rijwoningen in het centrum met een reëel probleem zitten qua fietsenstalling. Dat leiden we ook af uit het behoorlijke aantal deelnames.

Misschien toch de moeite om enkele parkeerplaatsen op te geven in ruil voor afsluitbare fietsenstallingen voor de buurt?Waar stal jij thuis je fietsen?

Lier Woonplezier zoekt via enquête naar oplossingen

Veel bewoners weten zich vaak geen raad met het stallen van hun fietsen. Vooral in rijwoningen in de Lierse binnenstad of omliggende wijken staan fietsen vaak in de smalle gang en bemoeilijken de doorgang. Als er ook nog kinderfietsen bijkomen wordt het vaak problematisch. De fiets gewoon tegen de gevel zetten is omwille van mogelijke diefstal niet aan te raden. Bovendien gaat de staat van de fiets er dan al snel op achteruit.
Dit alles is vaak een bijkomende drempel om de fiets vaker te gebruiken voor de dagelijkse verplaatsingen.
Architect Etienne Hoeckx herkende dit probleem in zijn buurt en deed de voorbije weken al een kleine rondvraag in zijn omgeving. Aangezien dit initiatief goed aansluit bij de visie van Lier Woonplezier willen we dit heel graag ondersteunen en verder kenbaar maken.
Met enkele korte vragen willen we weten hoe Lierenaars op dit moment hun fietsen stallen en wat ze denken over een aantal mogelijke oplossingen.

Vul hier de enquête in

Met de resultaten van deze enquête willen we het stadsbestuur informeren waar de knelpunten liggen, de eerste voorstellen voor oplossingen aanreiken en de stad vragen om werk te maken van dit thema.

Een voorbeeld van afsluitbare fietsenstalling.
Een voorbeeld van afsluitbare fietsenstalling.

Via onze facebook-pagina en website zullen we regelmatig ook extra aandacht besteden aan dit thema en de Lierenaar informeren over mogelijke oplossingen. Hou deze kanalen dus zeker extra in het oog de komende weken.
Een goede oplossing voor dit probleem dat zich bij heel wat Lierenaars stelt, kan volgens ons helpen om de verkeers- en parkeerdruk in de binnenstad te verminderen en het aantal duurzame verplaatsingen te verhogen. Op langere termijn kan het zorgen voor een kwalitatievere openbare ruimte.

“Verlicht de Vest” in de media

Onze actie van afgelopen vrijdag kon niet alleen op de belangstelling van lopers en wandelaars rekenen, maar kwam ook in de media ruim aan bod.

"Er is geen geld"
“Er is geen geld”

We vinden het dan ook bijzonder jammer dat het stadsbestuur al op voorhand de mogelijkheid van bijkomende verlichting op de vesten volledig uitsluit. Het argument “er is geen geld” kennen we ondertussen en wordt nogal selectief toegepast.

De vesten verlichten is natuurlijk ook geen goedkope ingreep. Het realiseren van een écht autoluw stadscentrum waar fietsers en voetgangers voorrang krijgen en ouders hun kinderen met gerust gemoed alleen naar school kunnen sturen, zal de stadskas minder belasten. En, zoals keer op keer uit onderzoek blijkt, spenderen fietsers en voetgangers beduidend meer bij het winkelen in de stad. De middenstand, en dus uiteindelijk ook de inkomsten van de stad, kunnen er enkel wel bij varen.

Aandacht voor verlichting op de Vesten

In de tien maanden dat dit stadsbestuur aan de slag is, werden er al heel wat verkeersmaatregelen getroffen, vooral ten voordele van de vlotte doorstroming van het autoverkeer en het parkeercomfort. Van flankerende maatregelen voor fietsers en voetgangers is nog bitter weinig te merken.

De Vesten zijn één van de weinige autovrije routes die (jonge) fietsers en voetgangers kunnen gebruiken om zich doorheen de stad te verplaatsen.

Verlicht De Vest

Over verlichting op de vesten is zowat iedereen het eens: die zou de veiligheid ’s avonds en ’s nachts ten goede komen, zeker in de winter wanneer het al erg vroeg pikdonker kan zijn. Lier Woonplezier wil dit graag nog eens onder de aandacht brengen en ook de vraag stellen waarom het hierrond al tien maanden oorverdovend stil is?

Kom op vrijdagavond 22 november vanaf 19u naar de Vesten ter hoogte van de Fr. Peltzerstraat (Lisperpoort). Breng zelf je elektrische lampion of zaklamp mee en neem deel aan de wandelzoektocht over de Vesten. De echte sportievelingen kunnen ook het rondje lopen, liefst goed verlicht. Je kan die avond ook genieten van een heerlijke kom warme soep. Lier Woonplezier wil hiermee aandacht vragen voor verlichting op de veiligste route om in onze stad van A naar B te geraken: de Vesten.

Praktisch

Wandelen, lopen of fietsen kan op eigen houtje. Maar het kan ook gezelliger door in groep het rondje te doen.
En misschien ontmoet je dan wel het wandel- of loopmaatje waar je al lang naar op zoek was?

 • Wandelen rond de vesten – in groep : vertrek om 19u
 • Lopen rond de vesten – in groep : vertrek om 19u15
 • Fietsen rond de vesten – in groep : vertrek om 19u15

Voor de wandelzoektocht (op een deel van de vesten) kan je tussen 19u en 20u doorlopend vertrekken ter hoogte van Frederik Peltzerstraat.

Wil je zelf reclame maken voor deze actie?

Succesvolle picknick

Het was een bijzondere dag, afgelopen zondag. In Brussel kon je pal in het centrum oversteken zonder uitkijken, terwijl je in Lier toch beter moest oppassen. Het was één van de meest succesvolle autoloze zondagen sinds dit initiatief door het netwerk voor duurzame mobiliteit werd opgestart, maar helaas werd in Lier de klok teruggedraaid en ging de autoloze zondag hier voor het eerst in jaren niet door.

Om toch aandacht te vragen voor duurzame mobiliteit en woonkwaliteit, organiseerde Lier Woonplezier voor de tweede keer een picknick op de Grote Markt. Met meer dan 200 deelnemers een groter succes dan vorig jaar, hoewel de picknick deze keer niet samenviel met Boulevard Gommaar, en er geen autoloze zondag was. We raken met onze affichecampagnes en andere acties dus duidelijk een gevoelige snaar, en het draagvlak groeit.

Om aan te tonen hoeveel ruimte een auto inneemt, hadden we twee ‘parkeerplaatsen’ van 8m² gecreëerd. Op de plek van één auto krijg je al makkelijk een stuk of zes fietsen, of een schommel, of een hinkelparcours, of…

Van heel wat sympathisanten kregen we waardering voor onze positieve manier van actievoeren. Geen zwarte vlaggen of rode kruisen, maar een constructieve oproep tot verandering. Met via onze website, Facebookpagina en Twitteraccount ook oplossingen en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Want met een sterke toekomstvisie kan er veel.

Jammer genoeg mochten we geen enkele vertegenwoordiging van het stadsbestuur verwelkomen op de picknick, hoewel alle Lierse politici waren uitgenodigd. Weer een gemiste kans voor spontane dialoog met geëngageerde burgers, vinden we. Maar niet getreurd, want dit is allerminst onze laatste actie. Aan iedereen die er deze keer was, en er mee een supergezellige middag van heeft gemaakt: bedankt, en zeker tot een volgende keer!

Wil je op de hoogte blijven over Lier Woonplezier? Schrijf je dan in op onze mailinglist, word fan op Facebook of volg ons op Twitter.

Fietsen promoten hoeft geen geld te kosten

a4e6b7b22ca143ca7a8dae9d747129In het stadsmagazine van Lier De Peperbus stond “Zomer in het Park” aangekondigd, een evenement dat plaatsvindt op de site van het oude zwembad.

Mooi weer, laagdrempelige activiteiten en een zomerbar. Een ideale combinatie om Lierenaars uit te nodigen te voet of met de fiets naar dit evenement af te zakken. Dat hoeft geen geld te kosten, gewoon wat aanmoediging. Helaas ziet de redactie van De Peperbus dat niet zo. Daar lijkt men er bij voorbaat vanuit te gaan dat mensen vooral met de wagen zullen komen, en wil men dat nog stimuleren ook:

Voldoende parkeermogelijkheid in de nabijheid zorgt ervoor dat je een mooie zomerdag stressloos kan beginnen.

Hoewel de grote meerderheid van de bezoekers wellicht uit Lier zelf zullen komen, en dus hoogstens drie à vier kilometer moeten overbruggen, valt er geen woord over fietsen of wandelen. Dat zou ons nog niet eens opgevallen zijn als er niet zo ostentatief op de parkeergelegenheid werd gewezen.

Een stressloze zomerdag die begint door met de wagen naar een evenement drie kilometer verder te rijden, het lijkt ons wat vergezocht.

Succesvolle fietstocht

Met onze fietstocht voor een autoluwe fietstocht wilden we één ding vooral bereiken: de fietser (opnieuw) zichtbaar maken in onze stad. Want soms lijkt het alsof mobiliteit gelijkstaat aan automobiliteit.

Dankzij de talrijke opkomst (met dank aan het mooie weer) en de ruime persbelangstelling slaagden we in dat opzet.

Een uitspraak van een deelnemende grootvader trof me in het bijzonder:

Vroeger deed ik alles met de auto. Maar sinds ik mijn kleinkinderen al eens met de fiets naar school breng, merk ik hoe gevaarlijk het is.

Een mooie samenvatting in een notedop wat we met deze fietstocht wilden bereiken: bewustmaking.

Onze route was vrij kort (ongeveer vier kilometer) en duurde maar een halfuurtje. Maar ze leidde langs de belangrijkste pijnpunten en plekken waar fietsers meer kansen verdienen. We veroorzaakten hier en daar een kleine file en een geërgerde autobestuurder, maar dat is voor ons vooral een resultaat van de ‘koning auto’ mentaliteit die in Lier heerst: elke belemmering voor het autoverkeer is een hindernis en hoort er niet te zijn.

Onze route
Onze route. Download de PDF

Deze fietstocht toont ook aan dat het centrum van Lier echt ideaal is om snel overal met de fiets te geraken. Met goede randparkings is het centrum dus prima bereikbaar, te voet of met de fiets.

We willen ook graag alle individuele deelnemers en de Fietsersbond bedanken voor hun enthousiaste deelname en hun voorbeeldige fietsgedrag tijdens onze fietstocht.