Een nieuw mobiliteitsplan

Lier Woonplezier stelt onder de naam Leefbaar Lier een aangepast mobiliteitsplan voor. Geen collectie losse flodders, maar een samenhangende visie:

Een stad waarin het fijn vertoeven, winkelen, wonen, bezichtigen, genieten, … is en die met haar unieke troeven bezoekers, bewoners en ondernemers aantrekt.

Om deze visie te realiseren, gaat het plan uit van een aantal heel concrete uitgangspunten:

 1. Parkings, ziekenhuizen, scholen, winkels, horeca, … bereikbaar houden
 2. Versterken autovrije/autoluwe zone rond Grote Markt
 3. Doorgaand verkeer – afkomstig van buiten de ring – doorheen de stadskern onmogelijk maken
 4. Aandacht voor voetgangers en fietsers
 5. Busverkeer doorheen de stadskern optimaliseren
 6. Lierenaars aanzetten tot meer duurzame verplaatsingen
PlanBereikbaarAutoluwe zoneDoorgaand verkeerFietsers en voetgangersBusverkeerDuurzame verplaatsingen

Algemeen plan met daarop de slimme camera’s en de gewijzigde richtingen. Klik op de kaart om ze groter te openen.

Door het verkeer meteen van en naar de juiste parkings te leiden, wordt het centrum beter bereikbaar, met minder files.

Rijrichting Kapucijnenvest (en Kanninuk Davidlaan) omdraaien – autoverkeer vanuit parking Grote Markt zo snel mogelijk staduitwaarts leiden

Parking Wallenhof enkel bereikbaar via Spuilei – conflicten met fietsers vermijden op hoek Waterpoortstraat / Blokstraat

Duidelijk en ondubbelzinnig weren van onnodig autoverkeer in het centrum.

Slimme camera op Grote Markt :

 • doorgang enkel voor vergunninghouders
  (beperkt) en hulpdiensten
 • doorgang voor bewoners wonende binnen
  de ring van 18u tot 10u

Doorgaand verkeer zonder bestemming wordt actief geweerd.

Er komen slimme camera’s in Predikherenlaan en ter hoogte van Sint Jansbrug.

Er is geen doorgang voor autoverkeer van de Vredebergstraat naar de Abtsherbergstraat.

Alle inwoners van Lier wonende binnen de ring hebben doorgangsrecht aan deze camera’s – onnodig omrijden voor bewoners van de stadskern wordt zo beperkt.

Via de juiste poort blijven alle bestemmingen binnen de ring (ziekenhuis, parkings, scholen, horeca, winkels) bereikbaar.

Hulpdiensten en prioritaire voertuigen hebben overal doorgang.

Een duidelijk signaal aan fietsers en voetgangers dat ze een bevoorrechte plaats krijgen.
Fietsstraten : Spuilei – Blokstraat – Huibrechtstraat – Koning Albertstraat

Mogelijke Fietstraat Predikherenlaan? Verkeer moet beperkt worden, zo niet te veel conflicten tussen doorgaand verkeer en fietsers

Busverkeer doorheen de stadskern optimaliseren

 • Geen comfortverlies voor de reiziger
 • west-oost trajecten vanaf Grote Markt naar Lisperstraat (ipv nu naar Veemarkt en dan terug over Grote Markt en door Antwerpsestraat)
 • helft van oost-west trajecten vanaf Rechtestraat naar Werf ipv rechtdoor naar Grote Markt / station
 • alternatief voor beide bovenstaande punten is het doorverbinden van buslijnen (een buslijn van de westzijde gaat over in een buslijn naar de oostzijde en omgekeerd)
 • betere doorstroming voor bussen → snellere verbindingen voor reizigers (+ financiële impact)
 • kortere trajecten → besparing in uitbating
 • verhoging frequentie lijn 1 kan bekeken worden
  • verbeterde bereikbaarheid centrum vanuit de wijken met de bus
  • lijn 1 wordt dé stadsbus voor Lier
  • meer overstapmogelijkheden op andere lijnen aan station en Veemarkt
Lierenaars aanzetten naar meer duurzame verplaatsingen

Leefbaar Lier verleidt de Lierenaar om verplaatsing in en naar de stad meer te voet, met de fiets of de bus
te doen.

Je geraakt in Lier overal makkelijk te voet of met de fiets

Betere doorstroming van bussen maakt buislijn 1 de stadslijn bij uitstek: aantrekkelijker en sneller

Het weren van doorgaand autoverkeer maakt fietsen en wandelen aangenamer en veiliger.

Blue bike is dé aanvulling op bus en trein in onze stad, en zal meer gebruikt worden als het aangenamer fietsen is.

De fietssstraat Blokstraat-Grote Markt brengt fietsers rechtstreeks en autoluw tot in het hart
van de stad

Naast deze  punten, heeft Lier Woonplezier een nog verder doorgedreven visie op Lier, op de wat langere termijn. Een visie die Lier niet alleen maar ‘leefbaar’ moet maken, maar er een echte aantrekkingspool van kan maken. Deze uitgebreide visie vind je in het volledige plan (pdf).

Dit plan steunen?

Download onze affiche en hang ze voor je raam.

Download het volledige plan om rustig na te lezen.