Lier herschapen

Fietsersbond Lier en Lier Woonplezier zijn verheugd dat er steeds meer mensen opstaan die ijveren voor een goede woonkwaliteit in het centrum. Eens te meer wordt in de campagne Lier Herschapen het gebrek aan visie bij het stadsbestuur aangeklaagd. Er zit dan ook geen lijn in de talrijke grote nieuwbouwprojecten in Lier. Bijzonder jammer, want zo worden moeilijk op te lossen problemen gecreëerd die we als stad nog decennia zullen meeslepen. Het is schrijnend om te lezen dat de stad onomwonden toegeeft geen visie te hebben op nieuwbouwprojecten.

We willen wel waarschuwen voor een blinde verkettering van alle inbreidingsprojecten, omdat niet alle buurtbewoners zich in de plannen kunnen vinden. Wonen in de stad is aan te moedigen, en nieuwbouwprojecten van hoge kwaliteit kunnen een tegengewicht bieden voor de typisch Vlaamse woondroom van een stuk grond met een vrijstaand huis in een buitengebied. Fietsersbond Lier en Lier Woonplezier zien stadsinbreiding als een kans om wonen, werken, schoolgaan, winkelen en ontspanning dichter bij elkaar te brengen. Nabijheid is een van de grootste troeven van de stad, vermijdt autoverplaatsingen en zorgt ervoor dat ook ouderen en kinderen zich meer zelfstandig kunnen gedragen. Elk inbreidingsproject zou die unieke krachten van de stad moeten versterken.

“Dure ondergrondse parkeergarages drijven de prijs van nieuwbouwprojecten op”

Een van onze grootste zorgen bij inbreidingsprojecten in Lier vandaag is dan ook dat men niet stilstaat bij de parkeernorm, en dus in feite peperdure ondergrondse parkeergarages verplicht. Hierdoor wordt de prijs van het project en de wooneenheden opgedreven, blijft de auto de norm voor alle verplaatsingen, en zijn de fiets of stappen enkel ‘alternatieven’. Wat een vreemde zienswijze is in een stad. We vrezen voor meer verkeersdrukte, files en gevaarlijke situaties in het centrum. Lier Woonplezier en Fietsersbond Lier krijgen wel eens het verwijt naïef te zijn of de auto te ‘verelenden’, we vragen ons af of het niet eerder naïef is te denken dat al die nieuwe inwoners met hun één of twee wagens vlot en zonder belemmeringen door de stad zullen kunnen rijden. Inbreidingsprojecten zouden net een kans kunnen zijn om nieuwe autodeelprojecten op te starten, buurtfietsenstallingen op te zetten, enzovoort. Maar door het ontbreken van een visie is dit nog steeds toekomstmuziek.

Een onvermijdelijk gevolg van het gebrek aan visie is ook dat er te weinig aandacht is voor kwalitatieve open ruimte. Buurten komen zonder groen te zitten, pleintjes en (informele) speelterreinen vallen weg. Doordat projecten niet altijd doordacht ingepland worden, dreigt de samenhang van een buurt verloren te gaan, laat staan de samenhang op stadsniveau.

“Door ondoordachte projecten gaan groen en open ruimte verloren”

En hier wordt de vraag naar meer participatie erg pertinent. Een buurt betrekken bij een nieuw project is niet het organiseren van enkele informatievergaderingen. Als het de stad menens is met participatie, lokt ze buurtbewoners uit hun kot met prikkelende oproepen en activiteiten. Zij zijn immers de ervaringsexperts bij uitstek over hun buurt en waar er nood aan is. Met betrokken inwoners die mee het verhaal van een betere buurt en stad schrijven, worden de nodige veranderingen breed gedragen, en zal er ook veel meer begrip zijn voor de afwegingen en keuzes die gemaakt worden. Het neerzetten van bezorgde en betrokken bewoners als verzuurde klagers is allerminst productief.

We hopen dan ook dat Lier Herschapen mee een aanzet kan zijn om over politieke grenzen heen en met het toekomstige stadsbestuur en inwoners samen een dergelijke visie uit te werken.


Meer over Lier Herschapen lees je op de website herschapen.be

Een gedachte over “Lier herschapen”

  1. Ik kan me volledig vinden in de strekking van dit artikel!Ik fietste gisteren door de stad en er kwam maar één gedachte in me op: Dit is een verloederde stad. Eén voorbeeld is het pleintje achter de post en het belastingkantoor. Hier kan je echt een mooi groen pleintje van maken….nu is het een groezelig achterin-pleintje zonder uitstraling waar niemand passeert…… Inbreidingsprojecten met groen in plaats van met beton,dat zou ik graag zien. Dat zou pas echte ‘Veiligheid’ zijn. Voor fietsers blijft het hier, al jaren het Wilde Westen!

Reacties zijn gesloten.