8 Troeven voor Lier

Samen met Fietsersbond Lier werkte Lier Woonplezier aan 8 troeven voor Lier. Een overzichtelijk pakket van acht kernkwaliteiten die in Lier (veel) meer mogen uitgespeeld worden.

Deze acht troeven zijn een gezamenlijk project van Lier Woonplezier en Fietsersbond Lier, en daarom kregen ze een eigen website: troevenvoorlier.be.

Met deze troeven willen we de Lierse politieke partijen inspireren voor de komende verkiezingen. We gingen vorig weekend al bij enkele lijsttrekkers en voorzitters langs om hen persoonlijk het pakketje troeven te overhandigen.

Overal werden we goed onthaald voor een boeiend gesprek. We merken dat de geesten rijpen, en dat er meer animo ontstaat voor een andere manier van denken over de stad, waar de auto niet centraal staat. Om bepaalde mythes en vooroordelen te ontkrachten, bleek het vaak nuttig om een aantal onderbelichte feiten aan te halen:

Alles is vlakbij in Lier

Wandelafstanden zijn in Lier meestal kort, dus prima te voet en zeker per fiets te doen.

Er zijn veel meer auto’s dan in de ‘goeie ouwe tijd’

Het aantal personenwagens in Vlaanderen is sinds 1980 verdubbeld

Er is niet genoeg plaats voor auto’s voor iedereen

Auto’s nemen enorm veel ruimte in in vergelijking met andere vervoermiddelen.

In de komende weken en maanden zullen we blijven aandacht vragen voor deze troeven en ze op verschillende manieren belichten. Met deze acht troeven gaan we ook resoluut voor oplossingen in plaats van alleen maar problemen aan te kaarten. Wie creatief nadenkt, zich goed informeert en een sterke visie ontwikkelt, ziet in Lier vooral heel veel kansen. Het is aan onze politici om ze te grijpen.