Fietstocht en nieuwe affiche

Deze persmededeling verstuurden we vandaag:

Hang de nieuwe affiche voor je raam.
Hang de nieuwe affiche voor je raam.

De verkeerssituatie die in februari werd ingevoerd, moest een ‘bereikbare en autoluwe’ binnenstad creëren met een verdeling van de ‘lasten en lusten’ over alle straten en bewoners.
Maar het autoverkeer in de binnenstad neemt enkel verder toe. De woonkwaliteit wordt hierdoor sterk onder druk gezet en zachte weggebruikers worden hierdoor weggedrukt.
Lier Woonplezier vraagt concrete maatregelen die het autoverkeer in de Lierse binnenstad beduidend verminderen en zo de woonkwaliteit en de zachte weggebruiker terug op de eerste plaats zetten. De realiteit leert ons dat louter vrijwilligheid en sensibiliseren het aantal autoverplaatsingen niet doet dalen. Het is dus onvermijdelijk dat er maatregelen worden genomen die keuzes maken ten voordele van een duurzamere mobiliteit, een leefbare en aangename woon- en winkelstad en een schonere leefomgeving.

Met de verdeling van een nieuwe affiche en een fietstocht op zaterdag 8 juni willen we tonen dat vele Lierenaars deze vraag ondersteunen.

Het nieuwe stadsbestuur had maar enkele weken nodig om een reeks maatregelen in te voeren die alleen maar extra auto-verkeer aanzuigen. Zo werd al heel snel de doorrijdbaarheid van de stad verder uitgebreid, en werd hierover heel uitvoerig gecommuniceerd. Ook  de creatie van zones voor kortparkeren, een nieuwe en goedkopere tariefzone en extra parkeerplaatsen werden zeer snel ingevoerd. Bij de organisatie van evenementen is het verzekeren van toegankelijkheid voor de auto en parkeergelegenheid veruit het belangrijkste criterium.

Maar maatregelen die doorgaand verkeer uit de stad weren, of die openbaar vervoer, fietsen en wandelen bevorderen hebben, 7 maanden na het maken van het bestuursakkoord, blijkbaar geen prioriteit.
Integendeel zelfs. Busritten werden duurder en sensibiliserende campagnes als ‘Met Belgerinkel naar de winkel’ en de ‘Autoloze zondag’ werden onmiddellijk geschrapt.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de evolutie van het najaar nog verder wordt versterkt. De gevolgen laten zich raden. De route langs ondermeer de Kapucijnenvest is een tweede ringweg geworden. Deze keer dwars door de binnenstad. Zowel op week- als zaterdagen rijdt hier nu een niet-aflatende stroom auto’s door de smalle straten van onze stad. Aanschuiven en files zijn vaak het gevolg.
Deze route is voor velen opnieuw de logische verbinding geworden om Lier te passeren of om bijvoorbeeld vanaf de omgeving Lispersteenweg en Antwerpsesteenweg naar de parking aan de Mol te rijden om te parkeren of zo de stad te verlaten. De lusten van dit verkeer voor bewoners en handelaars zijn onbestaande, maar de aantrekkelijkheid van Lier als woon- en winkelstad lijdt er wel onder.
Bovendien is het slechts een kwestie van tijd dat dit ook in de andere richting het geval zal zijn. We merken nu al dat steeds meer mensen ook deze route door de stad opnieuw gaan gebruiken.

Zelfs een afgedwongen zone 30 zal de verblijfskwaliteit niet verbeteren of onze stad aantrekkelijker maken om te wandelen of te fietsen als de straten terug volledig worden ingepalmd door auto’s.

De conclusie is dat onze stad op vele momenten niet bereikbaar is (noch voor auto’s, noch voor fietsers, wandelaars of openbaar vervoer), en nog veel minder dat ze autoluw is.