Nieuwe affiche voor een nieuw mobiliteitsplan

Lier Woonplezier werkte de voorbije maanden hard aan een eigen mobiliteitsplan. Daarmee willen we het doorgaand autoverkeer weren uit de binnenstad, zonder bewoners onnodig te laten omrijden. We zien dit plan als een broodnodige eerste stap naar een volledig autoluwe toekomst.

Hang de affiche voor je raam

Om dit plan onder de aandacht te brengen, verspreiden we ook nieuwe affiches. Je vindt er dus wellicht snel een in je brievenbus. Je kan ze uiteraard ook downloaden en zelf afdrukken.

Met dit plan Leefbaar Lier willen we:

 • Woon- en verblijfskwaliteit terug centraal stellen in Lier
 • Een stad ontwikkelen waar het aangenaam winkelen, terassen, verpozen, bezoeken, … is
 • Autoverkeer weren dat niet nodig is en geen meerwaarde biedt voor handelaars, bezoekers en bewoners
 • Meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers
 • Lierenaars aanzetten tot meer duurzame verplaatsingen
 • Lier goed bereikbaar maken voor iedereen, ook voor zachte weggebruikers en busreizigers
 • Verbetering van de luchtkwaliteit in drukke en smalle woon-, winkelstraten en “autoluwe zone”
 • Dat prettig wonen en sociale contacten centraal staan
 • De stad wapenen voor toename van de bevolking

Recent liet de stad zelf (als eerste in Vlaanderen) onderzoeken hoe shoppers in het centrum naar de stad komen. Wat bleek? De meerderheid komt te voet, en maar 38% komt met de wagen. En dat mét goedkoop parkeren en de volledige doorrijdbaarheid van de stad. De indruk van sommige handelaars, horeca-uitbaters en bewoners dat zo goed als iedereen met de wagen komt, is dus verkeerd.

We hopen dat je net zo enthousiast wordt over ‘Leefbaar Lier‘ als wij, en dat je ook anderen kan overtuigen van de haalbaarheid.

Lezing: Succesvol lokaal fietsbeleid

Wat is er nodig om meer mensen op de fiets te krijgen? Jan Vermeulen is sinds 2012 burgemeester van Deinze, samen met Kontich verkozen tot Fietsgemeente/Fietsstad bij de middelgrote steden en gemeenten. Hij zet als burgemeester sterk in op de ontwikkeling van een lokaal fietsbeleid, onder andere door aandacht voor de fietser in de aanleg van het openbaar domein, het weren van autoverkeer aan de schoolpoort en het aanbieden van deelfietsen. Jan Vermeulen is ook zelf een actieve fietser, recreatief én functioneel, en brengt de kinderen dagelijks met de bakfiets naar school.

Foto uit Het Nieuwsblad
Foto uit Het Nieuwsblad

Fietsburgemeester Jan Vermeulen komt op 26 april naar Lier voor een lezing over succesvol lokaal fietsbeleid. Met recepten uit verschillende steden toont hij aan hoe we een leefbare stad op maat van veilig en duurzaam verkeer krijgen.

 • Wanneer? dinsdag 26 april 2016 om 20.00 uur
 • Waar? Stedelijke Colibrantzaal, Deensestraat 6-7, 2500 Lier
 • Inkomprijs is 5 euro (3 euro voor leden Fietsersbond en studenten), één drankje is inbegrepen.
 • Inschrijven is aanbevolen.

Deze lezing wordt georganiseerd door Fietsersbond Lier, in samenwerking met Lier Woonplezier, Transitie Lier, de Mobiliteitsraad van Stad Lier en VormingPlus Mechelen.

Mijn Korte Ritten

Een groot deel van onze verplaatsingen is korter dan 5 kilometer, ook in Lier. Heel wat van die verplaatsingen doen we standaard met de wagen, zonder er echt over na te denken. Ze zijn in grote mate verantwoordelijk voor de files in en rond onze stad. De campagne ‘Mijn Korte Ritten’ wil mensen stimuleren om korte afstanden vaker te voet of met de fiets te doen. Ze loopt dit jaar van 1 tot 30 juni.

Lier Woonplezier, Fietsersbond Lier en Transitie Lier doen dit jaar mee met de campagne als onafhankelijke groep. Ook als je korte verplaatsingen nu al vaak met de fiets of te voet doet, loont het de moeite om je aan te sluiten bij één van deze drie groepen. Nodig ook vrienden of kennissen uit om mee te doen aan Mijn Korte Ritten.

Hoe meer mensen wandelen en fietsen, hoe meer anderen dat voorbeeld zullen volgen. En dat is de beste garantie dat er in de toekomst in onze stad meer aandacht gaat naar voetgangers en fietsers.

Deelnemers maken bovendien kans op leuke prijzen, waaronder een fiets- en wandelweekend. Dus waar wacht je op?

Schrijf je nu in voor Mijn Korte Ritten!

Met onze deelname willen we 3 zaken in de kijker zetten

 1. We willen tonen dat je ook zelf een belangrijk steentje kunt bijdragen tot een autoluwe stad en dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur is.
 2. We willen mensen het plezier laten ervaren om korte verplaatsingen te voet of met de fiets te maken. Als ze dit vaker gaan doen, levert dat winst op voor de eigen gezondheid, het milieu en de rust en veiligheid in de stad.
 3. De stad Lier neemt sinds 2013 niet meer deel aan sensibiliserende acties zoals de ‘Autoloze Zondag’ of ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. De 3 organisaties willen met hun deelname de stad dan ook aanmoedigen om vanuit het beleid opnieuw deel te nemen aan dergelijke acties.
Mijn Korte Ritten wordt georganiseerd door Mobiel 21
Mijn Korte Ritten wordt georganiseerd door Mobiel 21

Meedoen met Mijn Korte Ritten houdt in dat je elke dag bijhoudt welke afstanden je te voet of met de fiets aflegt, die je ook met de auto had kunnen doen. Een pleziertochtje met de fiets of een recreatieve wandeling tellen dus niet, maar wel je dagelijkse rit naar de supermarkt die je nu al met de fiets doet.

Om kans te maken op één van de prijzen kan je je ook gewoon onder je eigen naam registreren op de website van Mijn Korte Ritten. Of je kan samen met je vereniging of vrienden je eigen groep oprichten.

We hopen dat veel Lierenaars meedoen en zo hun eigen steentje bijdragen tot een autoluwere en schonere leefomgeving.

 

Nieuwe affiche: Je staat niet in de file, je bent de file

Je te voet of met de fiets door het centrum van Lier bewegen, is stilaan een hachelijke onderneming geworden. De stelling van Lier Woonplezier is altijd geweest dat de zogezegd ‘gelijke’ behandeling van auto- fiets- en voetgangersverkeer er enkel toe leidt dat de auto dominant wordt. Want die is voor de bestuurder vaak de evidente keuze, neemt de meeste plaats in, en levert het meeste gevaar op. We zien dan ook dat het aantal fietsers en voetgangers terugloopt, en velen van hen zijn schoolgaande kinderen en jongeren.

Waar zijn de fietsers en voetgangers?
Waar zijn de fietsers en voetgangers?

Deze affiche is ook een oproep aan iedereen om duidelijk andere keuzes te maken. De (wandel)afstanden in Lier en de tijd die nodig is om het centrum te doorkruisen, worden doorgaans sterk overschat. Wie toch met de wagen door het centrum tot vlakbij de schoolpoort wil rijden, omdat fietsen of wandelen te gevaarlijk is, moet beseffen dat zij/hij zelf mee de oorzaak is van het probleem. Niemand kan die situatie alleen veranderen, je hebt er de steun van scholen en het beleid voor nodig. Uiteraard is er weerstand als ouders niet meer ‘gewoon’ hun kinderen voor de schoolpoort kunnen afzetten, maar wij hopen dat iedereen stilaan beseft dat dit een erg kortzichtige visie is.

Ter illustratie, het plannetje met wandelafstanden en -tijden dat je ook achterop de affiche vindt:

plannetje-01

Ben jij ook overtuigd dat Lier een meer aangename stad zou zijn als er minder auto’s en meer fietsers en voetgangers zouden zijn? Hang deze affiche dan voor je raam.

Heb je geen affiche ontvangen en wil je er toch één voor je raam hangen? Stuur een mailtje of download de PDF.

Want de straat is van iedereen

zet dit samen met Lier Woonplezier in de kijker

Meer en meer auto’s door de stad, weer paaltjes op de Grote Markt, … het lijkt erop dat de straten in onze stad in de eerste plaats verkeersaders zijn voor auto’s.

Jammer, want volgens Lier Woonplezier is de straat van iedereen en zou de stad aangenamer zijn met meer spelende kinderen, meer fietsers en voetgangers en met meer openbare ruimte waar sociaal contact centraal staat.

wantdestraat

 

Deel jouw foto & val in de prijzen

Welk beeld belichaamt voor jou het beste de slogan Want de straat is van iedereen? Neem een foto, maak een tekening, maak een collage,… en bezorg jouw beeld aan Lier Woonplezier.

Wat moet je precies doen?

 1. Maak een foto, tekening, illustratie, collage of wat voor beeld dan ook*.
 2. Zet er het bijschrift ‘want de straat is van iedereen’ op of bij
 3. Deel je afbeelding op één of meer van deze manieren:
  1. Op Facebook via je eigen profiel, en tag Lier Woonplezier
  2. Op Twitter, mention dan @lierwoonplezier en gebruik de hashtag #twittelier
  3. Mail je beeld naar info@lierwoonplezier.be en vermeld “want de straat is van iedereen” in het onderwerp.

Alle ingezonden foto’s, tekeningen en andere beelden krijgen sowieso een plekje op onze website, Facebookpagina en twitter-account.

Op onze picknick op 21 september (de autoloze zondag) zetten we de beste inzending in de spotlight. De maker van het winnende beeld kan ook rekenen op een leuke attentie. Zorg dat je er dan dus zeker bij bent!

* Je bent er verantwoordelijk voor dat je het recht hebt om het gemaakte beeld verder te verspreiden. Zorg er zeker voor dat je de toestemming hebt van de ouders of voogd van kinderen die op de foto staan.

Open Brief: Na de feestneuzen nu terug paaltjes op de markt

Lier Woonplezier verstuurde deze open brief aan het Lierse stadsbestuur:

Geachte Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Toen onze mooie heraangelegde Grote Markt heropend werd, was onze markt de “speeltuin” van voetgangers, winkelaars, fietsers, spelende kinderen, … .
De Grote Markt was immers een voetgangerszone waar de zwakke weggebruiker naar hartenlust kon kuieren.
Bussen en taxi’s werden weliswaar toegelaten ; doch dit aan lage snelheid en steeds voorrang gevende aan de zwakke weggebruiker.
Vol weemoed herinneren wij ons dit pareltje van moderne stadsplanning.

Daar in Uw visie het genot van voetgangers, winkelaars, fietsers en spelende kinderen ondergeschikt is aan de snelle verplaatsing van koning auto heeft U met veel tromgeroffel terug een volwaardige doortocht voor koning auto over de markt gerealiseerd.
Dit is een grote stap terug in moderne hedendaagse stadsplanning waar de belevingskwaliteit van het historische centrum voorop staat.
Om dit te realiseren diende een deel van de voetgangerszone opgeofferd te worden om zo het statuut van straat te krijgen.
Tot overmaat van ramp werd er kwistig met doorgangspassen rondgestrooid.
Het zeer betreurenswaardige resultaat ondervinden we elke dag , koning auto heeft terug voorrang op rondkuierende stadsgenoten, spelende kinderen ; wat vaak aanleiding geeft tot gevaarlijke situaties.

Heden ten dage heerst er een sfeer van straffeloosheid waardoor er meer en meer auto’s in alle richtingen en gedurende de hele dag over de markt rijden.
We zijn dus helemaal terug naar af.
In een poging om deze straffeloosheid in te dijken voorziet U nu om een 30 tal paaltjes te plaatsen langsheen de markt.
Hiermee gaat ons inziens een nutteloze investering van minstens 30.000 € gepaard.

Een investering die niet nodig is indien de Markt als voetgangerszone behouden werd.
Een hoop geld dat beter aangewend kan worden voor het herstel van voet- en fietspaden die er als maar erbarmelijker komen bij te liggen.

Vandaar onze smeekbede
Maak voordat U deze investering uitvoert een studiereis naar enkele voorbeelden van hedendaagse stadsherinrichting waar de oude historische centra als winkel/voetgangerszones herleven. U hoeft echt niet ver te gaan : Mechelen, Gent, Brugge, Leuven, …
De belevingswaarde voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen, winkelaars, terrasjesklanten, toeristen, … is er veel intenser ; de zwakke weggebruiker kan er in alle veiligheid genieten van wat de stad hem te bieden heeft.

Pas dit aub toe in onze bruisende stad.

Lier Woonplezier

Nieuwe affiche

Met de nieuwe affiche die Lier Woonplezier de volgende dagen verspreidt, vragen we opnieuw aandacht voor een autoluwe binnenstad. We willen ook de mythe weerleggen dat een autoluw stadscentrum een doods centrum zou zijn. Een stelling die we vaak horen terugkomen is:

affiche-2014
De nieuwe affiche

“Veel mensen blijven weg uit Lier als ze niet met de auto tot vlak bij hun bestemming kunnen rijden.”

Het aantal wagens dat vlak bij een winkel of horecazaak in het centrum kan parkeren, is beperkt. Het is nu eenmaal onmogelijk om overal volop parkeerruimte te creëren.
Uit internationaal onderzoek is bovendien gebleken dat klanten die met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer komen, meer uitgeven dan wie met de auto komt. Dat is ook maar logisch: zonder wagen is een tussenstop sneller gemaakt als je een leuke etalage ziet of iemand herkent op een terrasje.

Net zoals in de rest van Vlaanderen is de oppervlakte aan baanwinkels in Lier de laatste jaren sterk toegenomen. Zelfs mensen die in de stad zelf wonen, gaan met de auto naar die winkels en brengen dan uiteraard ook geen bezoek meer aan de horeca. In Lier woont het grootste deel van de bevolking in een straal van drie kilometer rond de Grote Markt. Door verschillende stadsinbreidingsprojecten komen daar nog 5000 inwoners bij. Die mensen (opnieuw) naar onze binnenstad lokken moet de basis vormen voor een heropleving van Lier als winkelstad.

Cruciaal voor de wederopbloei van Lierke Plezierke, is een centrum creëren dat aangenaam is om te bezoeken en om in rond te kuieren. Een stad waar bewoners en bezoekers een divers, kwalitatief winkelaanbod op wandel- of fietsafstand vinden, waar je je veilig voelt en waar gesprekken niet verloren gaan in het geraas van het verkeer.

Dit was vroeger ook allemaal parking
Dit was vroeger ook allemaal parking

Lier Woonplezier vraagt alle politici om samen in te zetten op de leef- en verblijfskwaliteit van Lier en dus resoluut te kiezen voor een bruisende, autoluwe stad. In combinatie met een mobiliteitsplan dat bewoners uit de nabije omgeving van onze stad met de fiets of de bus naar de binnenstad lokt, komt er zo vanzelf parkeerruimte vrij. In de stad zelf voor mindermobielen, voor bewoners en voor wie het écht nodig heeft. Op de parkings aan de rand van Lier voor wie van verder komt, en van daaruit op vijf minuten in het hart van onze stad staat. Kortom, Lier Woonplezier vraagt een beleid dat aandacht heeft voor bewoners, kinderen, voetgangers en fietsers en waar we over twintig jaar nog fier op kunnen zijn.

Ben jij ook overtuigd dat het veel beter kan en geloof jij ook in een onweerstaanbaar aantrekkelijk Lier voor alle bewoners en bezoekers? Hang deze affiche dan voor je raam.

Heb je geen affiche ontvangen en wil je er toch één voor je raam hangen? Stuur een mailtje of download de PDF.

Waar stal jij thuis je fietsen?

Lier Woonplezier zoekt via enquête naar oplossingen

Veel bewoners weten zich vaak geen raad met het stallen van hun fietsen. Vooral in rijwoningen in de Lierse binnenstad of omliggende wijken staan fietsen vaak in de smalle gang en bemoeilijken de doorgang. Als er ook nog kinderfietsen bijkomen wordt het vaak problematisch. De fiets gewoon tegen de gevel zetten is omwille van mogelijke diefstal niet aan te raden. Bovendien gaat de staat van de fiets er dan al snel op achteruit.
Dit alles is vaak een bijkomende drempel om de fiets vaker te gebruiken voor de dagelijkse verplaatsingen.
Architect Etienne Hoeckx herkende dit probleem in zijn buurt en deed de voorbije weken al een kleine rondvraag in zijn omgeving. Aangezien dit initiatief goed aansluit bij de visie van Lier Woonplezier willen we dit heel graag ondersteunen en verder kenbaar maken.
Met enkele korte vragen willen we weten hoe Lierenaars op dit moment hun fietsen stallen en wat ze denken over een aantal mogelijke oplossingen.

Vul hier de enquête in

Met de resultaten van deze enquête willen we het stadsbestuur informeren waar de knelpunten liggen, de eerste voorstellen voor oplossingen aanreiken en de stad vragen om werk te maken van dit thema.

Een voorbeeld van afsluitbare fietsenstalling.
Een voorbeeld van afsluitbare fietsenstalling.

Via onze facebook-pagina en website zullen we regelmatig ook extra aandacht besteden aan dit thema en de Lierenaar informeren over mogelijke oplossingen. Hou deze kanalen dus zeker extra in het oog de komende weken.
Een goede oplossing voor dit probleem dat zich bij heel wat Lierenaars stelt, kan volgens ons helpen om de verkeers- en parkeerdruk in de binnenstad te verminderen en het aantal duurzame verplaatsingen te verhogen. Op langere termijn kan het zorgen voor een kwalitatievere openbare ruimte.

Aandacht voor verlichting op de Vesten

In de tien maanden dat dit stadsbestuur aan de slag is, werden er al heel wat verkeersmaatregelen getroffen, vooral ten voordele van de vlotte doorstroming van het autoverkeer en het parkeercomfort. Van flankerende maatregelen voor fietsers en voetgangers is nog bitter weinig te merken.

De Vesten zijn één van de weinige autovrije routes die (jonge) fietsers en voetgangers kunnen gebruiken om zich doorheen de stad te verplaatsen.

Verlicht De Vest

Over verlichting op de vesten is zowat iedereen het eens: die zou de veiligheid ’s avonds en ’s nachts ten goede komen, zeker in de winter wanneer het al erg vroeg pikdonker kan zijn. Lier Woonplezier wil dit graag nog eens onder de aandacht brengen en ook de vraag stellen waarom het hierrond al tien maanden oorverdovend stil is?

Kom op vrijdagavond 22 november vanaf 19u naar de Vesten ter hoogte van de Fr. Peltzerstraat (Lisperpoort). Breng zelf je elektrische lampion of zaklamp mee en neem deel aan de wandelzoektocht over de Vesten. De echte sportievelingen kunnen ook het rondje lopen, liefst goed verlicht. Je kan die avond ook genieten van een heerlijke kom warme soep. Lier Woonplezier wil hiermee aandacht vragen voor verlichting op de veiligste route om in onze stad van A naar B te geraken: de Vesten.

Praktisch

Wandelen, lopen of fietsen kan op eigen houtje. Maar het kan ook gezelliger door in groep het rondje te doen.
En misschien ontmoet je dan wel het wandel- of loopmaatje waar je al lang naar op zoek was?

 • Wandelen rond de vesten – in groep : vertrek om 19u
 • Lopen rond de vesten – in groep : vertrek om 19u15
 • Fietsen rond de vesten – in groep : vertrek om 19u15

Voor de wandelzoektocht (op een deel van de vesten) kan je tussen 19u en 20u doorlopend vertrekken ter hoogte van Frederik Peltzerstraat.

Wil je zelf reclame maken voor deze actie?

Succesvolle picknick

Het was een bijzondere dag, afgelopen zondag. In Brussel kon je pal in het centrum oversteken zonder uitkijken, terwijl je in Lier toch beter moest oppassen. Het was één van de meest succesvolle autoloze zondagen sinds dit initiatief door het netwerk voor duurzame mobiliteit werd opgestart, maar helaas werd in Lier de klok teruggedraaid en ging de autoloze zondag hier voor het eerst in jaren niet door.

Om toch aandacht te vragen voor duurzame mobiliteit en woonkwaliteit, organiseerde Lier Woonplezier voor de tweede keer een picknick op de Grote Markt. Met meer dan 200 deelnemers een groter succes dan vorig jaar, hoewel de picknick deze keer niet samenviel met Boulevard Gommaar, en er geen autoloze zondag was. We raken met onze affichecampagnes en andere acties dus duidelijk een gevoelige snaar, en het draagvlak groeit.

Om aan te tonen hoeveel ruimte een auto inneemt, hadden we twee ‘parkeerplaatsen’ van 8m² gecreëerd. Op de plek van één auto krijg je al makkelijk een stuk of zes fietsen, of een schommel, of een hinkelparcours, of…

Van heel wat sympathisanten kregen we waardering voor onze positieve manier van actievoeren. Geen zwarte vlaggen of rode kruisen, maar een constructieve oproep tot verandering. Met via onze website, Facebookpagina en Twitteraccount ook oplossingen en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Want met een sterke toekomstvisie kan er veel.

Jammer genoeg mochten we geen enkele vertegenwoordiging van het stadsbestuur verwelkomen op de picknick, hoewel alle Lierse politici waren uitgenodigd. Weer een gemiste kans voor spontane dialoog met geëngageerde burgers, vinden we. Maar niet getreurd, want dit is allerminst onze laatste actie. Aan iedereen die er deze keer was, en er mee een supergezellige middag van heeft gemaakt: bedankt, en zeker tot een volgende keer!

Wil je op de hoogte blijven over Lier Woonplezier? Schrijf je dan in op onze mailinglist, word fan op Facebook of volg ons op Twitter.