Open Brief: Na de feestneuzen nu terug paaltjes op de markt

Lier Woonplezier verstuurde deze open brief aan het Lierse stadsbestuur:

Geachte Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Toen onze mooie heraangelegde Grote Markt heropend werd, was onze markt de “speeltuin” van voetgangers, winkelaars, fietsers, spelende kinderen, … .
De Grote Markt was immers een voetgangerszone waar de zwakke weggebruiker naar hartenlust kon kuieren.
Bussen en taxi’s werden weliswaar toegelaten ; doch dit aan lage snelheid en steeds voorrang gevende aan de zwakke weggebruiker.
Vol weemoed herinneren wij ons dit pareltje van moderne stadsplanning.

Daar in Uw visie het genot van voetgangers, winkelaars, fietsers en spelende kinderen ondergeschikt is aan de snelle verplaatsing van koning auto heeft U met veel tromgeroffel terug een volwaardige doortocht voor koning auto over de markt gerealiseerd.
Dit is een grote stap terug in moderne hedendaagse stadsplanning waar de belevingskwaliteit van het historische centrum voorop staat.
Om dit te realiseren diende een deel van de voetgangerszone opgeofferd te worden om zo het statuut van straat te krijgen.
Tot overmaat van ramp werd er kwistig met doorgangspassen rondgestrooid.
Het zeer betreurenswaardige resultaat ondervinden we elke dag , koning auto heeft terug voorrang op rondkuierende stadsgenoten, spelende kinderen ; wat vaak aanleiding geeft tot gevaarlijke situaties.

Heden ten dage heerst er een sfeer van straffeloosheid waardoor er meer en meer auto’s in alle richtingen en gedurende de hele dag over de markt rijden.
We zijn dus helemaal terug naar af.
In een poging om deze straffeloosheid in te dijken voorziet U nu om een 30 tal paaltjes te plaatsen langsheen de markt.
Hiermee gaat ons inziens een nutteloze investering van minstens 30.000 € gepaard.

Een investering die niet nodig is indien de Markt als voetgangerszone behouden werd.
Een hoop geld dat beter aangewend kan worden voor het herstel van voet- en fietspaden die er als maar erbarmelijker komen bij te liggen.

Vandaar onze smeekbede
Maak voordat U deze investering uitvoert een studiereis naar enkele voorbeelden van hedendaagse stadsherinrichting waar de oude historische centra als winkel/voetgangerszones herleven. U hoeft echt niet ver te gaan : Mechelen, Gent, Brugge, Leuven, …
De belevingswaarde voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen, winkelaars, terrasjesklanten, toeristen, … is er veel intenser ; de zwakke weggebruiker kan er in alle veiligheid genieten van wat de stad hem te bieden heeft.

Pas dit aub toe in onze bruisende stad.

Lier Woonplezier