Waar stal jij thuis je fietsen?

Lier Woonplezier zoekt via enquête naar oplossingen

Veel bewoners weten zich vaak geen raad met het stallen van hun fietsen. Vooral in rijwoningen in de Lierse binnenstad of omliggende wijken staan fietsen vaak in de smalle gang en bemoeilijken de doorgang. Als er ook nog kinderfietsen bijkomen wordt het vaak problematisch. De fiets gewoon tegen de gevel zetten is omwille van mogelijke diefstal niet aan te raden. Bovendien gaat de staat van de fiets er dan al snel op achteruit.
Dit alles is vaak een bijkomende drempel om de fiets vaker te gebruiken voor de dagelijkse verplaatsingen.
Architect Etienne Hoeckx herkende dit probleem in zijn buurt en deed de voorbije weken al een kleine rondvraag in zijn omgeving. Aangezien dit initiatief goed aansluit bij de visie van Lier Woonplezier willen we dit heel graag ondersteunen en verder kenbaar maken.
Met enkele korte vragen willen we weten hoe Lierenaars op dit moment hun fietsen stallen en wat ze denken over een aantal mogelijke oplossingen.

Vul hier de enquête in

Met de resultaten van deze enquête willen we het stadsbestuur informeren waar de knelpunten liggen, de eerste voorstellen voor oplossingen aanreiken en de stad vragen om werk te maken van dit thema.

Een voorbeeld van afsluitbare fietsenstalling.
Een voorbeeld van afsluitbare fietsenstalling.

Via onze facebook-pagina en website zullen we regelmatig ook extra aandacht besteden aan dit thema en de Lierenaar informeren over mogelijke oplossingen. Hou deze kanalen dus zeker extra in het oog de komende weken.
Een goede oplossing voor dit probleem dat zich bij heel wat Lierenaars stelt, kan volgens ons helpen om de verkeers- en parkeerdruk in de binnenstad te verminderen en het aantal duurzame verplaatsingen te verhogen. Op langere termijn kan het zorgen voor een kwalitatievere openbare ruimte.

4 gedachtes over “Waar stal jij thuis je fietsen?”

  1. Wij, met Mobiel 21, stellen gratis enkele folders voor met goede alternatieven om je fiets een warm plekje te geven. Eén folder is voor verbouwers en architecten, met voorbeelden zodat je de fiets binnen een plaatsje kan geven. Een andere is voor de steden en gemeentes. Zij kunnen bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning voor een nieuwbouwappartement weigeren wanneer er geen fietsenstalling voorzien wordt. Of ze kunnen fietsenstallingen plaatsen op plekken waar dat laatste niet mogelijk is. De online brochures vind je hier:
    http://www.mobiel21.be/nl/content/fiets-suite-een-warm-plekje-voor-je-fiets

  2. Al sinds een tweetal dagen probeer ik de enquête in te vullen, maar ik krijg de pagina waarnaar de link verwijst maar niet open…

Reacties zijn gesloten.