Brief voor Lier Woonplezier-sympathisanten

Beste Lierenaar,
Beste Lier Woonplezier-sympathisant,

Sinds deze week is het zover, het nieuwe verkeersplan  – het derde in minder dan een jaar, is in voege getreden.
Daarbij wordt er opnieuw verkeer over de Grote Markt toegestaan vanaf 18:00u ’s avonds tot 11:00u ’s morgens en worden de paaltjes verwijderd in de Vredebergstraat.
Ook worden er verschillende zones voor kort-parkeren gecreëerd in de directe omgeving van de Grote Markt.
Het nieuwe stadsbestuur heeft daarmee in één keer het Lierse mobiliteitsprobleem van meer dan 10 jaar ontward.

Maar is dit nieuwe verkeersplan wel echt zoveel beter dan de voorgaande?

Na de feesten voor Lier 800 werden de plannen voor een autoluwe binnenstad reeds van tafel geveegd voor een politiek compromis, tegen de bevindingen van een evaluatierapport in.
Nu gaat het nieuwe stadsbestuur nog een stap verder en mag het doorgaand verkeer weer over de Grote Markt tijdens de ochtendspits en de late avondspits. Wanneer we nog een jaar verder zijn mogen we misschien terug parkeren op de Grote Markt en is het opnieuw zoals in de goede oude tijd…

Terwijl de meeste steden kiezen voor een autoluw centrum, maakt men in Lier de omgekeerde beweging. Er wordt geen rekening gehouden met de korte en lange termijn uitdagingen op het vlak van mobiliteit en stadsontwikkeling.

Lier Woonplezier heeft nogal wat vragen in verband met het nieuwe verkeersplan:

Het lijkt ons vanzelfsprekend dat we voor korte verplaatsingen naar of in de binnenstad in de eerste plaats inzetten op wandelen, fietsen en openbaar vervoer.
We vragen ons echter af hoe dit plan mensen kan aanzetten om dit ook effectief te doen. Integendeel maakt dit plan het onmogelijk om logische, snelle en veilige verbindingen te realiseren voor zachte weggebruikers. Zij zullen moeten blijven rondrijden en oncomfortabele straten voor lief nemen.
En een busrit wordt voortaan duurder dan even parkeren in de binnenstad.

Het centrum van de stad wordt weer teruggegeven aan koning auto en doorgaand verkeer wordt opnieuw aangemoedigd. Zo wordt het centrum ook weer interessanter als alternatief voor de Lierse ring. Dit zal opnieuw een grotere stroom autoverkeer aantrekken, een stroom die de binnenstad eigenlijk niet aankan. Met de werken die weldra aan de ring starten, geen prettig vooruitzicht.
De straten in het centrum (en richting ring) zullen opnieuw dichtslibben met nerveus autoverkeer.

De nieuwe verkeerscirculatie biedt op geen enkele manier een antwoord op de evolutie de we de voorbije maanden konden vaststellen op de as Lisperpoort-Molsepoort. Deze as werd immers een makkelijke verbinding van west naar oost. De Kapucijnenvest bijvoorbeeld krijgt hierdoor als woonstraat tot 700 wagens per uur te slikken!

Integendeel moeten we vaststellen dat, ondanks het duidelijk merkbare aanzuigeffect langs de andere kant van de stad, men ervoor heeft gekozen om ook van oost naar west een gelijkaardige rechte lijn door de stad te trekken. Het valt te verwachten dat het beoogde verdelingseffect aan deze zijde teniet zal worden gedaan door het aanzuigeffect als alternatief voor de Lierse ring.

De Grote Markt is ook helemaal niet ontworpen voor dit verkeersplan van doorgaand verkeer.
Zo verandert de markt van een zone voor stapvoets verkeer naar een zone 30. Veilige voetpaden en oversteekplaatsen voor dit nieuwe statuut ontbreken echter.
De vele autobussen die aan de haltes stoppen zullen er bij de minste hinder voor zorgen dat verkeer de zijstraten induikt of de bussen probeert voorbij te steken.

De onduidelijke verkeerssituatie waarbij de markt het ene moment de verkeersslagader van de stad wordt, en het andere moment niet doorrijdbaar, zal bij vele bezoekers de indruk wekken dat je ongehinderd de stad kan inrijden. Automobilisten zullen daarop in verwarring opnieuw de zijstraten induiken en zo de binnenstad voor de zachte weggebruiker heel wat gevaarlijker maken!

De zones voor kortparkeren zullen een “schijn”parkeergelegenheid creëren waarbij iedere automobilist ter plaatse tot de vaststelling zal komen dat er geen plaats beschikbaar is en hij toch nog een extra toertje door de binnenstad moet maken om een plaatsje te vinden.
Kortom, het parkeerzoekend verkeer dat ook op de ‘oude’ markt zorgde voor een onaangename drukte.

En zal het gezelliger zijn om op een zomeravond op een terras op de Grote Markt te zitten? Wij vonden dat de rustige Grote Markt op een zomeravond juist geapprecieerd werd bij het publiek.
De markt was ook een plaats geworden om mensen te ontmoeten, of in alle rust een onverwacht praatje te slaan. Met het lawaai en de uitlaatgassen van de passerende auto’s zal dat alvast een stukje moeilijker worden.

Tot slot vragen we ons af hoe dit plan de leefbaarheid van de stad kan vrijwaren tijdens de werken aan de ring die weldra starten? En het kan toch niet de bedoeling zijn dat de doorstroming van zachte weggebruikers en bussen in het gedrang komt op een moment  dat net zij in belangrijke mate kunnen bijdragen aan minder hinder-maatregelen.
Het gaat hier om de leefbaarheid en bereikbaarheid van zowel bewoners als handelaars, maar ook voor mensen die Lier bezoeken of hier werken.

Kortom, wij van Lier Woonplezier zijn van mening dat het nieuwe verkeersplan een stap in de verkeerde richting is, een stap terug in de tijd, waarbij in dit geval de oude tijd niet de goede was…
Wij van Lier Woonplezier menen dat Lier moet evolueren naar een echt autoluwe stad op mensenmaat met een vlot netwerk van openbaar vervoer, een stadscentrum dat aanmoedigt om te wandelen of te fietsen, met voldoende parkeerruimte aan de rand en waar ondoordachte autoverplaatsingen worden ontmoedigd.
Wij zijn ervan overtuigd dat de slimme autoluwe visie voor Lier de beste keuze is, in het voordeel van de middenstand, de horeca, de schoolgemeenschap en de leefgemeenschap!

Bent u ook van mening dat Lier op dit vlak beter kan?
Laat dan zeker je stem horen via één van onderstaande kanalen, of stuur deze mail verder naar familie, vrienden en kennissen.

Verder is het ophangen van onze affiche nog steeds het sterkste signaal om de beleidsmakers te tonen dat je een autoluwe stad belangrijk vindt.
Je kan ze nog steeds aanvragen via onderstaand e-mailadres of afdrukken via onze website.

Lier Woonplezier ijvert voor een autoluwe binnenstad en bestaat uit Lierenaars met eenzelfde visie over de toekomst van een bruisend, mooi en aantrekkelijk Lier.

 

Voor meer info :

lierwoonplezier@gmail.com
https://www.facebook.com/LierWoonplezier
www.lierwoonplezier.be