Is er in onze stad nog plaats voor voetgangers en fietsers?

Persbericht

Lier, 21/02/2013 – Sinds deze week is het zover, het nieuwe verkeersplan  – het derde in minder dan een jaar, is in voege getreden. Heeft het nieuwe stadsbestuur  daarmee in één keer het Lierse mobiliteitsprobleem van meer dan 10 jaar ontward?

In 2012 werden de plannen voor een autoluwe binnenstad reeds van tafel geveegd voor een politiek compromis. Nu gaat het nieuwe stadsbestuur nog een stap verder met opnieuw een politiek compromis zonder degelijk onderzoek naar de korte en lange termijn uitdagingen op het vlak van mobiliteit en stadsontwikkeling.
Voetgangers en fietsers moeten nog meer terrein prijsgeven ten gunste van de auto. Terwijl momenteel in de meeste steden de keuze gemaakt wordt voor een autoluw centrum, maakt men in Lier de omgekeerde beweging.

Lier Woonplezier heeft nogal wat vragen bij dit nieuwe verkeersplan:

Het lijkt ons vanzelfsprekend dat er voor korte verplaatsingen naar of in de binnenstad in de eerste plaats wordt ingezet op wandelen, fietsen en openbaar vervoer.
Een busrit naar de stad wordt duurder, en anderzijds wordt een nieuwe – goedkopere – parkeerzone in het leven geroepen. Een busritje naar de stad zal zo meer gaan kosten dan even parkeren in de binnenstad.
Er verdwijnen ook opnieuw verschillende plaatsen waar de zachte weggebruikers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. En het was al zo pover gesteld.
Op andere plaatsen maakt het nieuwe plan het nu nagenoeg onmogelijk om voor voetgangers en fietsers vlotte en aangename verbindingen door de stad te realiseren. We denken we hierbij bvb. aan de gehele winkelas. Fietsende klanten zijn nochtans een grote klantengroep, en onderzoek wees al meermaals uit dat fietsende klanten meer besteden bij de lokale handelaars.
Lier Woonplezier vraagt zich daarom af hoe dit nieuwe plan mensen kan aanzetten om vaker de bus te nemen. Of waarom mensen voor korte verplaatsingen meer voor stappen of fietsen zouden kiezen als ze moeten blijven rondrijden en oncomfortabele en drukke straten voor lief moeten nemen.

De nieuwe verkeerscirculatie biedt op geen enkele manier een antwoord op de evolutie de we de voorbije maanden konden vaststellen op de as Lisperpoort-Molsepoort. Deze as werd immers een makkelijke verbinding van west naar oost. De Kapucijnevest bvb. krijgt hierdoor als woonstraat tot 700 wagens per uur te slikken.
Is de verkeersdruk op deze as en de nefaste gevolgen voor de zachte weggebruikers dan geen reden om hiervoor naar een oplossing te zoeken?

Integendeel moeten we vaststellen dat, ondanks het duidelijk merkbare aanzuigeffect langs de andere kant van de stad, men ervoor heeft gekozen om ook van oost naar west een gelijkaardige rechte lijn door de stad te trekken.
Zal het beoogde verdelingseffect aan deze zijde niet teniet worden gedaan door het aanzuigeffect van een alternatief voor de Lierse ring?

Alle studies wijzen bovendien uit dat het aantal autoverplaatsingen de komende jaren fors zal blijven toenemen. In Lier moeten we daarbovenop nog eens rekening houden met een forse toename van het aantal inwoners door meerdere grote woonprojecten. Ook dit brengt extra verkeer met zich mee. Het gaat hierbij niet alleen over de binnenstad. Maar ook over de woongebieden die zich tussen de vesten en de ring bevinden en waar de verkeers- en parkeerdruk nu al vaak zeer hoog is.

We vragen ons af welke lange termijnvisie er achter dit plan schuilgaat om in de toekomst de verkeers- en parkeerdruk in en rondom de Lierse binnenstad aanvaardbaar te maken en er zo mee voor te zorgen dat Lier voor een aangename plek is om te wonen.

Tot slot vragen we ons af hoe dit plan de leefbaarheid van de stad kan vrijwaren tijdens de werken aan de ring die weldra starten? En het kan toch niet de bedoeling zijn dat de doorstroming van zachte weggebruikers en bussen in het gedrang komt op een moment  dat net zij in belangrijke mate kunnen bijdragen aan minder hinder-maatregelen.
Het gaat hier om de leefbaarheid en bereikbaarheid van zowel bewoners als handelaars, maar ook voor mensen die Lier bezoeken of hier werken.
Wat de impact van deze werken kan zijn op de bereikbaarheid van Lier, konden we de voorbije maanden al enkele malen vaststellen bij incidenten of kleinere werkzaamheden in de omgeving van de ring.

Voor Lier Woonplezier ligt het antwoord in een echt autoluwe stad op mensenmaat met een vlot netwerk van openbaar vervoer, een stadscentrum dat aanmoedigt om te wandelen of te fietsen, met voldoende parkeerruimte aan de rand en waar ondoordachte autoverplaatsingen worden ontmoedigd.
Wij zijn ervan overtuigd dat de slimme autoluwe visie voor Lier de beste keuze is, in het voordeel van de middenstand, de horeca, de schoolgemeenschap en de leefgemeenschap!

 

Lier Woonplezier

Lier Woonplezier ijvert voor een autoluwe binnenstad en bestaat uit Lierenaars met eenzelfde visie over de toekomst van een bruisend, mooi en aantrekkelijk Lier.

 

Voor meer info :

lierwoonplezier@gmail.com
https://www.facebook.com/LierWoonplezier
www.lierwoonplezier.be