Een veilige schoolomgeving? Een autoluwe binnenstad maakt dit echt mogelijk voor onze scholen!

Lier Woonplezier stelt vast dat verschillende ouderverenigingen bijzondere aandacht vragen voor een veiligere schoolomgeving.

Het klopt dan ook dat verkeersveiligheid de eerste voorwaarde is om ouders en kinderen te
overtuigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. Een onveilige route naar school wordt door vele ouders aangehaald als de belangrijkste reden om de kinderen met de auto naar school te brengen. Een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.

Een duidelijke handhaving van de zone 30 is in dit verband een noodzakelijke voorwaarde, maar wel slechts voor zover ze gecombineerd wordt met andere maatregelen die zwakke weggebruikers een centrale plaats geven in het verkeer.

Lier Woonplezier wil in dit verband aanhalen dat de huidige verkeersituatie in de Lierse binnenstad ervoor zorgt dat zeker rond schooltijd in vele straten veel meer autoverkeer passeert dan nodig; in vele gevallen ook nog eens aan hogere snelheid dan toegelaten. De eerste metingen sinds de gewijzigde verkeerscirculatie bevestigen op dat vlak het gevoel van zwakke weggebruikers en bewoners van de binnenstad.

Een autoluwe binnenstad die verder reikt dan de Grote Markt, waar Lier Woonplezier voor ijvert, zorgt er voor dat de zwakke weggebruiker zijn plaats kan innemen in het verkeer.

Op deze manier krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte én worden ze talrijker. Deze combinatie zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid naar en aan de scholen verbetert.
Het zorgt er ook voor dat kinderen sneller zelfstandig naar school kunnen gaan.

In een omgeving met minder auto’s wordt het bovendien eenvoudiger om een aantal knelpunten op te lossen. Zo maken we ook echt werk van een stad die bewoners en bezoekers aanspoort om de auto wat vaker te laten staan en zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen. Aangevuld met de juiste infrastructuuraanpassingen krijgen onze kinderen zo de verkeersveilige omgeving die ze verdienen.