Bewoners trekken aan de alarmbel: Lier wordt onleefbaar

“Inwoners van Lier pleiten ervoor weer verkeer dwars door het stadscentrum te laten rijden,” zo stond het op de website van Het Laatste Nieuws.

Bij Lier Woonplezier vielen we bijna van onze stoel. Want wij ontvangen steeds meer berichten van bewoners die het nu echt helemaal gehad hebben, die ons vragen om het voor hen op te nemen en hen een stem te geven. Want burgemeester en schepenen luisteren niet.

Vandaag overlegt het schepencollege over een oplossing voor de verkeersdrukte. Opvallend is daarbij deze uitspraak van mobiliteitsschepen Bert Wollants in Het Laatste Nieuws: “Wij onderzoeken verschillende pistes maar het heeft geen zin om het verkeer in de binnenstad open te stellen als het daar ook stil staat.” Dus zolang er gereden wordt, is er geen probleem, blijkbaar. Over de veiligheid, laat staan het comfort, van bewoners, fietsers en voetgangers wordt geeneens gesproken. Die bestaan niet, of het zijn muggenzifters, zagers en klagers.

De verkeersdrukte was de afgelopen jaren al sterk toegenomen in de stad door een beleid dat steeds meer autoverkeer naar de stad trekt. Sinds de start van de werken aan de ring is het hek helemaal van de dam, is ‘binnendoor rijden’ door het centrum normaal geworden, en wordt dat door de politie zelfs in nauwelijks verholen taal aangeraden.

Dit staat compleet haaks op het bestuursakkoord, daar staat zwart op wit:

“Zwaar en doorgaand verkeer worden actief aangestuurd en aangemoedigd om de Ring te kiezen”

Van dat ‘aanmoedigen om de ring te kiezen’ hebben we nog niet veel gemerkt. Niet sinds de werken aan de ring gestart zijn, en niet in de jaren daarvoor. Integendeel, steeds meer mensen nemen de oude gewoonte op om door de stad te rijden, want het mag.

Het aantal straten waar bijna voortdurend 600 auto’s per uur passeren stijgt, enigszins voorspelbaar. Er zijn aanrijdingen met woningen, geparkeerde wagens en het straatmeubilair in de smalle straten. Haastige chauffeurs die snel door de stad willen en er geen of amper een bestemming hebben, gedragen zich gevaarlijk. Straten zoals de Wijngaardstraat waar het voetpad nog geen halve meter breed is, zijn permanent drukke verkeersaders geworden. Volgens het stadsbestuur is er geen probleem, want auto’s moeten rijden.

Beschadigde wagen in de Predikherenlaan (december 2013)
Beschadigde wagen in de Predikherenlaan (december 2013)

Lier Woonplezier vindt die moedwillige blindheid onverantwoord. De werken aan de ring zijn al heel lang gepland. Al tien jaar had de stad duidelijk kunnen kiezen voor een autoluw beleid in het centrum en een duidelijke promotie van te voet gaan, fietsen en het openbaar vervoer. Al tien jaar had het autoluwe karakter van Lier even normaal kunnen zijn dan de terrassen op het Zimmerplein (vijftien jaar geleden nog parkeerplaatsen).

Evolutie antal personenwagens in Vlaanderen tussen 1980 en 2010
Evolutie antal personenwagens in Vlaanderen tussen 1980 en 2010

Sinds 2012 promoot Lier Woonplezier ook die aanpak bij bewoners én het stadsbestuur. Want met een nog steeds stijgend aantal personenwagens, is het onhoudbaar om die onbeperkt toe te laten in de stad.

In de plaats daarvan heeft men gekozen voor ‘bereikbaarheid’, wat dan neerkomt op bereikbaarheid met de auto voor wie van buiten de stad komt. Een kortzichtig ‘u vraagt, wij draaien’ beleid dat reflexmatig ingaat op vragen om meer autovriendelijkheid, los van reële noden. Sinds 2012 waarschuwt Lier Woonplezier, met voorbeelden uit binnen- en buitenland, voor de risico’s van dat beleid: een stad die door steeds toenemende verkeersdrukte een lawaaiierige, vuile en onveilige plek wordt. Een plek waar je niet voor je plezier naartoe komt, laat staan dat je er zou willen wonen. Een plek met veel verwaarloosde gevels en lege etalages met eeuwige ‘te huur’ of ‘te koop’ borden. Een stad, kortom, zonder toekomstvisie.

Sinds 2012 wordt Lier Woonplezier weggelachen, genegeerd, of omschreven als een bende egoïsten. Welgeteld één (1) keer hadden we een gesprek met een verveelde Bert Wollants, voor het overige worden we vooral doodgezwegen.

Kolveniersvest in maart 2013
De nieuwe ‘Lierse Muur’. Kolveniersvest in maart 2013

Lier Woonplezier heeft tal van getuigenissen van beschadigd straatmeubilair en persoonlijk eigendom, snel en gevaarlijk rijgedrag, ellenlange files, zeer onveilige situaties voor schoolgaande kinderen, en ga zo maar door. Het stadsbestuur negeert en minimaliseert de problemen. Klachten van bewoners worden verticaal geklasseerd en niet beantwoord. Lier Woonplezier wordt weggezet als een bende ecofundamentalisten en marginalen. We zijn dat stilaan meer dan beu. Lier Woonplezier affiches hangen voor heel wat ramen in de stad en blijven hangen, dat verdient erkenning. We vinden het hoog tijd dat de impact van het sterk toegenomen autoverkeer op de leefkwaliteit in de stad in kaart wordt gebracht, en dat die leefkwaliteit prioriteit krijgt.

Recentste affiche

Lier Woonplezier probeert al twee jaar op een positieve manier aandacht te vragen voor een autoluw centrum. We reiken oplossingen aan, we organiseren positieve acties, we vragen beleefd om aandacht. Maar stilaan worden we het beu. Beu om genegeerd en geschoffeerd te worden. Beu om nooit enig gehoor te krijgen. Beu dat de problemen die we aankaarten simpelweg van tafel geveegd worden als ‘onbestaand’. Terwijl het stadsbestuur onverminderd doorgaat met het aantrekken van meer autoverkeer naar het centrum en de negatieve gevolgen daarvan afschuift op vroeger beleid. Het weer volledig doorrijdbaar maken van het centrum, gratis bussen afschaffen, parkeren goedkoper maken, bij evenementen consequent communiceren rond parkeerplaatsen, maar zelden of nooit andere vervoersvormen stimuleren. Het houdt niet op, en met de werken aan de ring vrezen we dat het centrum er echt onderdoor zal gaan. Met wat lippendienst aan fiets en openbaar vervoer zal het tij niet keren.

Op papier heet het dat iedereen de keuze heeft: de auto of de fiets, men dringt niets op. Wie zich met de fiets tegenwoordig in het centrum waagt, wordt letterlijk in de goot gedrongen door het vele en haastige autoverkeer. Nog één kind op vier gaat met de fiets naar school, in steeds gevaarlijker wordende Lierse straten. De rest komt te laat. Een logisch gevolg van het gevoerde beleid, en onoplosbaar als je uitgaat van een ‘en-en’ beleid waar auto’s en fietsers gelijkgesteld worden.

De burgemeester vindt het ook ‘niet opportuun’ om mee te doen met campagnes als Autoloze Zondag of Met Belgerinkel naar de Winkel. Wij vinden dat ronduit onbegrijpelijk, en met ons meer en meer stadsgenoten. In de plaats van deze positieve campagnes wordt parkeren in het centrum spotgoedkoop gemaakt. De lasten zijn voor de bewoners en de onnozelaars die halsstarrig fiets of openbaar vervoer blijven gebruiken.

Degenen die in het centrum blijven wonen, hun kinderen met de fiets naar school blijven brengen, te voet naar de buurtwinkel blijven gaan, worden stilaan de uitzondering en voelen zich als paria’s die meer en meer in de verdrukking komen op het verkeersknooppunt waarin de Lierse binnenstad verandert. Terwijl het net die mensen zijn die zorgen voor een levendige, bruisende stad. Het is ons een compleet raadsel waarom men doorgaand autoverkeer van mensen die hooguit een tussenstop aan een school maken, als gunstig voor de economie van de binnenstad omschrijft. Alle signalen, alle onderzoeken, zelfs het gezond verstand, wijzen op het tegendeel.

Steeds meer handelszaken en horecazaken sluiten de deuren en zorgen voor leegstand. Zogezegd nog steeds omwille van het autoluwe beleid dat ondertussen al bijna drie jaar niet meer bestaat, en eigenlijk maar amper een kans heeft gekregen. Nauwelijks was het nieuwe bestuur aangetreden, of met veel bombarie werd ‘de Lierse muur’ gesloopt. Ondertussen staat er op drukke momenten een nieuwe muur: een van blik, rubber en glas, van poort tot poort. En is er een onmiskenbaar overaanbod aan parkeerplaatsen in de stad. De parkings van de Grote Markt, KTA en Dungelhoeff zijn dermate onderbezet dat ze actief moeten gepromoot worden. Dit terwijl ons op voorhand werd wijsgemaakt dat er vraag was naar meer parkeerplaatsen. Het u-vraagt-wij-draaien-beleid zal peperduur uitdraaien. Want iemand moet de aanleg en het onderhoud van die parkeerplaatsen betalen.

Bewoners in het centrum die steeds vaker moeten uitwijken naar de ook door de lokale middenstand gewraakte ‘baanwinkels’ voor hun noodzakelijke inkopen, gaan op zoek naar een rustiger gelegen woning buiten de stad, want een woning in de stad verliest steeds meer voordelen en gezinnen voelen zich er opgesloten in eigen huis. Lier Woonplezier ziet het met lede ogen aan, maar kan het hen niet verwijten.

Zo’n ‘stadsvluchteling’ is alweer een auto meer die ‘s morgens en ‘s avonds de ring en/of het centrum moet passeren om kinderen van en naar school te brengen of om naar het station te rijden. Langere pendeltijden, meer ochtend- en avondstress en meer druk op het stadsbestuur om nog meer plaats vrij te maken voor autoverkeer. En de parking aan het station die nog een foutparkeerder meer te verwerken krijgt. Want al die mensen die ooit in de stad woonden, zijn nu vastgeketend aan hun auto om hun werk en gezin te kunnen organiseren. Ze behoren tot de velen die niet meer zonder auto kunnen, zelfs al zouden ze willen. Op welke planeet is dat een zinvol, verstandig beleid? Op welke planeet is het fout om verkeersarme woonstraten met veel speelruimte, groen en comfortabele fiets- en voetpaden te creëren waar je je veilig voelt en een gesprek kan voeren zonder te hoeven roepen? Op welke planeet heeft het vermijden van file voorrang op zowat alle andere prioriteiten? Op de planeet Lier, blijkbaar.

Van In: na meer dan een jaar staat het pand nog steeds leeg
Van In: na meer dan een jaar staat het pand nog steeds leeg

In Lier denkt men dat het centrum zal opleven als het maar bereikbaar is en je er goedkoop en overal kan parkeren. Dit terwijl er tal van onderzoek is dat de rampzaligheid van zo’n beleid aantoont. Al twee jaar schreeuwen we dat van de daken en duwen we het stadsbestuur die feiten onder de neus. Al twee jaar zien we het voorspelde gebeuren, met faillissement na faillissement, en nog het meeste in de ‘best bereikbare’ straten. Al twee jaar worden we genegeerd en weggelachen, ‘dromers’ is nog het vriendelijkste dat we te horen krijgen. Al twee jaar horen we beweren dat het allemaal de schuld is van het ter ziele gegane autoluwe beleid zonder dat er ook maar enig, zelfs summier, onderzoek naar gevoerd wordt. Een autoluw centrum dat bovendien nooit echt een kans heeft gekregen, wegens de gelijktijdige heraanleg van de Grote Markt.

Het is voldoende dat een handvol horeca-uitbaters zegt dat er te weinig parkeermogelijkheid in de stad is om prompt de parkeertarieven te verlagen. Bewoners die via Lier Woonplezier jarenlang vragen om autoluwe maatregelen, worden straal genegeerd. Dat is onverantwoordelijk en schadelijk voor de stad, haar inwoners en haar economie.

Jammer genoeg wordt dat elke dag meer en meer duidelijk. Lier Woonplezier wil de bezorgdheid van (ex-)bewoners van het centrum van Lier verzamelen en zichtbaar maken.

Mail ons je verhaal en hang zeker onze affiche voor je raam!

16 gedachtes over “Bewoners trekken aan de alarmbel: Lier wordt onleefbaar”

 1. Geachte ik weet wat u bedoel met deze verkeers ellende
  Ik ben rolstoelafhankelijk en ik kan helemaal niet meer buiten komen ben afhankelijk van derden maar ik kan met mijn rolstoel geen ijzeren brug over, ik ben verplicht om zolang dat duurt binnen te blijven, een terraske doen zit er helemaal niet meer in, van de mechelsesteenweg naar stad is voor een fietser al niet gemakkelijk maar met een rolstoel vele minder bel een taxi en die betaal je dubbel met de omwegen om eens effe naat de stad te gaan betaal je al gemakkelijk 20€ Gewoon even naar het ziekenhuis heen en terug normaal 20€ nu het dubbel sorry maar mijne bruine gaat dat niet blijven trekken , vroeger een kwartier voor van bij ons op de steenweg naar het ziekenhuis nu een uur om er te geraken , tegen die tijd is het kalf al verzopen , sorry voor mijn uitdrukking
  Hopelijk willen jullie nu eindelijk eens iets doen , gehandicapten worden uitgesloten, daar hebben jullie geen rekening mee gehouden, vroeger zaten we al in de vergeetput nu helemaal.
  mensen met een beperking worden niet alleen gedwongen van binnen te blijven, maar wat als iemand van ons zich toch naar het ziekenhuis moet verplaatsen, een ambulance van bij mij tot het ziekenhuis kost 60 € en als het weer eens mee valt kunnen we ook niet meer buiten komen , wat gaan jullie daar aan doen

  1. Wij hebben altijd beargumenteerd dat een autoluw centrum net voor meer toegankelijkheid zorgt voor mensen die slecht te been zijn.
   Onlangs zag ik nog een taxi twee mensen laten instappen voor de Fortis op de Grote Markt. Dat had vroeger niet gekund, want toen waren dat allemaal parkeerplaatsen die meestal bezet waren.
   Vlakke trottoirs, egale fietspaden en brede doorgangen voor voetgangers en fietsers zijn voor iedereen een goede zaak.

 2. En wat is de oplossing dan tijdens de werken?
  Veel blabla maar geen degelijke oplossing?
  Met het openbaar vervoer/fiets naar het werk? Niet mogelijk in mijn geval.
  En dan spreek ik denk ik voor velen.
  Lege panden en slechte gevels linken aan dit bestuur/verkeersbeleid?
  HAHA! Misschien eens de absurde huurprijzen bekijken. Waarom zou ik 5000 euro voor een pand gaan betalen als het hier in Herentals voor minder dan de helft kan. Gelieve ook niet de luiheid van de Lierenaar af te schuiven op het stadsbestuur.

  1. Wat moet er eigenlijk precies opgelost worden? Als ik schepen Wollants moet geloven, valt het eigenlijk prima mee met de files op de ring. Dus het lijkt erop dat het ‘rij maar door de stad’ beleid ervoor gezorgd heeft dat er nu echt overal altijd druk autoverkeer is. Maar het rijdt wel.
   De huurprijzen zullen wel gaan dalen. Of die race to the bottom een gunstig effect zal hebben, valt nog te betwijfelen.

  2. Het gaat toch niet op om nu te zeggen dat er geen alternatief is dan meer verkeer door de stad te sturen, omdat het beleid de voorbij 5-10 jaar de kans niet heeft genomen om nu klaar te zijn voor een situatie die zich al meer dan 10 jaar aandient en die door alle studies voorspeld werd bij ongewijzigd beleid.
   De voorbij 2 jaar heeft men integendeel alles gedaan om maximale bereikbaarheid met de auto te promoten; dan moet je niet verwonderd zijn dat mensen met de wagen naar de binnenstad blijven komen om te werken in de scholen, het ziekenhuis, de stadsdiensten of voor winkel- en Horeca-bezoek (ook voor korte afstanden).
   Een andere mobiliteitsbeleid (dat mensen aanzet richting alternatieven) had nu wel degelijk het verschil kunnen maken. De autodruk met 5 à 10% verminderen (toch niet zo gek veel, lijkt me) had nu een hemelsbreed verschil kunnen maken. Dat zeggen we met Lier Woonplezier nu al zo’n 2-3 jaar, maar werd altijd straal genegeerd.
   Bewoners, fietsers, voetgangers, busreizigers moeten nu niet alle lasten over zich heen krijgen voor de automobilisten die hópen wat minuten te winnen door via de binnenstad te rijden. Het maakt verplaatsingen met bus, fiets of te voet in of naar de stad ook nog eens onaantrekkelijker en vergroot zo uiteindelijk alleen maar het probleem. Terwijl het een deel van de oplossing zou moeten zijn.
   En het maakt de winkels moeilijk tot niet bereikbaar voor alle verplaastingswijzen.

   Mensen zullen moeten accepteren dat ze met de wagen al eens zullen moeten aanschuiven op de ring. Het is trouwens voor hen dat daar gewerkt wordt, zodat ze in de toekomst met de auto vlot en veilig dat kruispunt kunnen passeren.
   Ik begrijp heel goed dat aanschuiven op de ring en tijd verliezen niet leuk is. Zeker als je in jou situatie geen alternatief hebt. Maar bedenk dan wel dat er in zo’n file zeker ook een aantal anderen staan die wel een alternatief hebben (andere verplaatsingswijze, ander moment…). Hen steeds opnieuw voorhouden dat maximale bereikbaarheid met de auto kan, zal hen in elk geval niet op weg naar alternatieven zetten.
   En zoals gezegd kan 5 of 10% hier echt een hemelsbreed verschil maken.

   Bedenk bovendien ook dat een mobiliteitsbeleid dat woonwijken in de binnenstad tot drukke verkeersaders maakt (niet alleen de komende 2 jaren, ook al de voorbije jaren), er uiteindelijk voor zorgt dat mensen daar niet willen blijven wonen, wegtrekken uit de stad en daarna mee dagelijks de files nog verder gaan vergroten.

   Trouwens, als we de schepen mogen geloven, is er geen probleem aan het kruispunt. Een reden te meer om nu het sluipverkeer in de stad onherroepelijk een halt toe te roepen.

 3. Het beleid van dit stadsbestuur is het toonbeeld van onbegrijpelijk en kortzichtig populisme.
  Schepenen van onze stad hebben geen eigen mening en stippelen een beleid uit volgens de wil van de meest harde roeper.
  gemakshalve wordt elk obstakel dat het pad van het bestuur kruist, bestempeld als een gevolg van de voorgangers.
  De leefbaarheid van de binnenstad is intussen opnieuw ver zoek.
  Volledig onbevattelijk dat ‘jonge’ schepenen het genot niet kunnen onderschrijven van gewoontegetrouw verplaatsingen met de fiets of te voet. Te meer nu ze zelf voorhouden zich alzo te verplaatsen.
  Groei jezelf een ruggengraat schepen BW en schepen RV..

 4. Maandagochtend 13 oktober. Half acht. Ik moet de stad uit, met de wagen die ik deel met onze zoon. Er is in onze stad geen plekje meer te vinden voor onze pleegjes bij een onthaalouder die met de subsiedieregeling werkt. Zonde….anders ging ik te voet.
  Ik probeer ruim tien minuten om onze wagen met drie zitplaatsen vooraan, die voor de deur staat in de Blokstraat (tussen Predikherenlaan en Groenstraat), baby-en peuterproef te maken. lees….maxicosy erin….autostoel erin….Een lieve automobilist die toch gelukkig even helemaal stil staat in de file laat me. Achter hem boze blikken, getoeter en zelfs een automobilist met een achterbank vol kinderen die me wel erg agressief toeroept om dat ’s avonds te doen wanneer het rustig is. Ik bewaar mijn kalmte. Ik ga de kinderen die respectievelijk in de box en op de zetel zitten halen. De peuter (net twee)zet ik langs de stoepzijde op de bestuurderszetel. Dat scheelt boze blikken. De baby die moet ik langs de straatzijde in zijn maxicosy zetten… Maar …oh neen….stapvoets verkeer….ze laten me niet toe de baby in de wagen te zetten. Ik wacht en wacht ….tot er gelukkig even file is. Ik wurm me ertussen. Baby liefdevol maar vlot in de wagen zetten en enkel nog maar in de maxicosy vastgordelen…. Uiteindelijk gelukt…”Amai doe jij alles zo traag” uit een wagen laat ik voor wat het is. Het getoeter ook…dan auto in en ….wachten….niemand laat me uit de parkeerplaats. Tot een buurvrouw de straat opstapt en de horde blokkeert. Het is dan bijna acht uur. Ik ben gelukkig de rust zelve…
  Ik haal de pleegjes later die dag op. Het is dan 15u15. De glazenmaker om de hoek wacht tevergeefs een tijdje om glas langs de straatkant van zijn wagen af te nemen. Hij staat er een hele tijd. Ik beslis om als ik daar ben hem voor te laten…De chauffeurs achter mij vinden dat niet tof hoor….Getoeter alom….Wanneer ik dan ook nog even wacht om een buur veilig van de stoep te laten gaan in de Wijngaardstraat omdat ze met de rollator van de stoep moet door de slechte staat van de stoep en door een reglementair geparkeerde fiets is het hek helemaal van de dam… Mevrouw kan wel mijn auto voorbij maar dan staat ze er…tot een vriendelijke andere buur haar rollator neemt en ze een arm biedt…’t was 15u15. Nog geen schoolkinderen te zien…. Waar een huis in onze straat openbaar verkocht wordt en “rustige” buurt bij de specificaties staat daar ga ik toch netjes een papiertje overhangen denk ik ……Kwestie dat mensen weten wat ze kopen…. Nu nog even mijn dag herplannen want boodschappen doen voor een gezin van zeven en die ook nog veilig kunnen uitladen zonder bedreigingen….dat is op dit moment het leven zoals het is “Lier”.

 5. Als ze nu al beginnen met de dijk aan het nete kanaal te openen voor het auto verkeer dat zal ook al een pak minder verkeer op de ring wegnemen iedereen die van richting nijlen berlaar heist op den berg komen die naar duffel moeten kunnen dan langs de dijk rijden

 6. Zelf wonen wij niet ver van school, dicht tegen de overweg aan het Lisp. Onze kindjes van 8 en 10 gaan naar het college…enkele honderden meters verder…sinds kort mogen ze al eens alleen terug naar huis komen…maar dan te voet. Met de fiets riskeren we het niet, vooral door de chaos ter hoogte van de overgang. Maar eens ze afgezet zijn rijd ik met de fiets richting station, en rijd ik gewoonlijk de helft van de tijd op de stoep omdat er geen plaats meer is naast de file auto’s.
  Verder is het voor mij ongelofelijk dat in het weekend de vesten verboden terrein zijn voor fietsers: een botsing tussen fietser en voetganger lijkt me nog altijd veel minder erg dan een botsing tussen auto en fietser…
  Er is nog heel veel werk aan de winkel, en hopelijk gaan de ogen van het stadsbestuur nu stilaan open. Vandaar alle steun aan het project lier woonplezier!

 7. Ik kan de frustratie van Brigitte volledig begrijpen. Ik maak bijna alle dagen soortgelijke toestanden mee.

  Wij zijn een gezin met 2 jonge kindjes van 1,5 en 4 jaar. Enkele jaren geleden zijn wij bewust in de binnenstad komen wonen omdat het hier toch rustig, aangenaam wonen was en tegelijkertijd alles dichtbij. Wij doen bijna alles te voet of met de fiets en laten met veel plezier de auto zo veel mogelijk staan. De laatste tijd wordt ons fietsplezier echter verstoord door de vele auto’s in de binnenstad, sinds de werken zijn gestart is het helemaal een hel. Lange files in de binnenstad zijn een dagelijks fenomeen geworden waardoor passeren met de fiets of te voet moeilijk wordt.

  Wanneer we dan toch eens gewoon kunnen fietsen, hebben we te maken met verkeersagressie. Blijkbaar kunnen de gehaaste automobilisten geen begrip meer opbrengen voor een 4-jarig kind dat op de rijbaan fietst. De meeste mensen zijn van mening dat zo’n kind niet op de rijbaan hoort, maar op het voetpad. Maar men staat er niet bij stil dat een voetpad ook niet de ideale plaats is voor een jong fietsertje. Een fiets hoort nog altijd op de rijbaan, ook al is de bestuurder maar 4 jaar. Hoe kunnen kinderen nu leren fietsen in het verkeer als we hen altijd op het voetpad laten rijden of op de achterbank van een wagen vastklikken.
  Ik hoop dat de mensen toch een beetje vriendelijker worden op de baan of hun auto wat meer laten staan want bij mij is de maat bijna vol.

  Ik vraag mij soms af of er eerst slachtoffers moeten vallen voor het stadsbestuur hun ogen open doen en zien dat het zo echt niet meer verder kan.

  1. Met name in de Rechtestraat is het niet echt te doen om je kinderen op het voetpad te laten fietsen. Je ziet ze niet achter de rij auto’s en het is er ook veel te druk met voetgangers.

 8. Als ik het hier goed lees zijn het ni zozeer de auto’s die het probleem zijn maar de mentaliteit van de mensen…… iedereen moet…moet…moet…
  Als we allemaal elkaar een beetje plaats geven en wat geduld hebben zijn er geen schepenen en/of Stadbestuur nodig voor dit probleem….!
  Zou zo zeggen… verbeter je stad, begin bij jezelf….:)
  Al zal dat niet zo simpel zijn aangezien er ook veel mensen van buiten de stad komen.
  Vrees een beetje dat er intussen gewoon teveel jobs zijn waarin mensen flexibiliteit qua werkuren moeten combineren met hun gezin en nog zoveel andere taken dat het zonder auto ni altijd meer haalbaar is….

  1. De overheid moet wel haar rol opnemen in het regelen van de openbare ruimte. Zomaar iedereen toegang geven met de auto leidt altijd tot een dominantie van de auto. Qua plaats innemen kan je je ook afvragen of een voertuig dat voor het vervoeren van (meestal) 1 persoon wel heel veel ruimte inneemt zo’n voorkeursbehandeling verdient.

 9. Het is zo goed als onmogelijk om veilig te fietsen in Lier. Enkel op de vesten en dijk kan je dat doen, op andere plaatsen riskeer je je leven!
  Voor fietsers en voetgangers wordt niets gedaan, enkel de auto is belangrijk in Lier. Lier Woonplezier moet blijven reageren ondanks de botte reacties van het stadsbestuur.
  Wie Lier autoluw vindt moet maar eens even op de Grote Markt gaan zitten. In alle richtingen, op elk moment van de dag en aan gelijk welke snelheid rijden de auto’s voorbij. De zone 30 staat maar heel klein aangegeven bij het binnenrijden van het centrum, het is een enkeling die zich er aan houdt.
  Nu met de werken aan de ring lijkt het alsof er ineens een verkeersprobleem is. Volgens mij stond er voordien ook al file, nietwaar? De werken aan de ring zijn er juist om het verkeer achteraf vlotter te laten verlopen. Misschien moeten zij die niet in de stad wonen beseffen dat zij vaak een auto nodig hebben en dus zeker niet sneller ter plaatse zullen zijn, dat is nu eenmaal het gevolg van met een auto naar de stad te komen, niet voor de deur kunnen parkeren wat je met de fiets wel kan en in de file zullen staan, niet enkel in Lier. Besef ook dat als je in de file staat ze zelf mee maakt. Gewoon geduld hebben en rustig aanschuiven zou ik zeggen….

 10. Ik ben woonachtig in de Kartuizersvest in Lier. Tegenwoordig moet ik elke morgen zeker 15 tot 20 minuten eerder vertrekken vanwege de file in mijn straat en de omliggende straten.
  Het is toch belachelijk dat je elke morgen je auto 15 minuten eerder buiten moet halen omdat er file is in je eigen straat en de omliggende straten. Tel daar dan nog eens eens 15 minuten bij om het dorp uit te komen en we zijn een dik 35 minuten verder. Ik vraag mij af of de auto’s die door onze straat rijden mensen zijn die in de directe omgeving wonen. Eigenlijk moet de straat enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. Deze morgen stond er een agent om het verkeer te regelen waardoor het precies nog langer duurde.

Reacties zijn gesloten.