Onbereikbaar

Het begint een beetje een gewoonte te worden, de communicatie over mobiliteit in Lier bij evenementen is vaak een gemiste kans om mensen even in een ander denkkader te brengen.

20150919_193527

Wie in Lier woont, zal het niet ontgaan zijn: het zijn Gummarusfeesten, twee weekends op rij. Bijzonder opvallend is het lichtkrant-bord op de Grote Markt waar in koeien van letters te lezen staat dat de stad ‘niet bereikbaar’ is tijdens de twee zondagen in die weekends. Dat klopt niet, want het centrum is op die dagen prima bereikbaar, alleen niet met de wagen. Tenzij men van plan is om, in de stijl van een Europese top, het centrum hermetisch af te sluiten met nadars en politiecordons. Wellicht is dat niet de bedoeling.

Toen Fietsersbond Lier de burgemeester koffiekoeken bracht, afgelopen weekend, en vroeg waarom er in Lier alweer niet meegedaan wordt met de Autoloze Zondag, was het antwoord dat de volgende twee weekends al twee autoloze zondagen zijn. Een beetje een gemakkelijk argyment, vinden we dat, en al zeker als die gelegenheid niet te baat wordt genomen om mensen alternatieven voor de auto te laten ontdekken. Zo had op de lichtkrant ook kunnen staan: “Centrum enkel te voet bereikbaar” bijvoorbeeld. Of, als dat te lang is, “Centrum autovrij”. Maar het lijkt ondertussen taboe om daarmee uit te pakken. Jammer, en een beetje tragisch, want autovrije dagen zijn meestal een publiekstrekker.

Op de toeristische website van de stad wordt bereikbaarheid aangepakt volgens het POTS-principe: eerst de auto, en dan beknopt het openbaar vervoer, waar men er zich met een paar links snel vanaf maakt. De fiets wordt geeneens vermeld. Alweer jammer, want de toeristische dienst pakt tegelijk graag uit met Lier als fietsstad. Er zijn fietsostrades, en een fietsknooppuntennetwerk, maar dat ziet men niet als ‘bereikbaarheid’, blijkbaar. Een gemiste kans. Ook voor de eigen inwoners is het misschien nuttig om wandelen en fietsen te verkopen als iets wat je niet alleen op vakantie doet.

Binnen 25 jaar zijn het opnieuw Gummarusfeesten. Wij hopen dat tegen dan zo’n bord niet meer nodig is, omdat iedereen het de normaalste zaak van de wereld vindt dat je niet met de auto door het centrum rijdt. En dat hoeft ook geen 25 jaar te duren.

Succesvolle fietstocht

Met onze fietstocht voor een autoluwe fietstocht wilden we één ding vooral bereiken: de fietser (opnieuw) zichtbaar maken in onze stad. Want soms lijkt het alsof mobiliteit gelijkstaat aan automobiliteit.

Dankzij de talrijke opkomst (met dank aan het mooie weer) en de ruime persbelangstelling slaagden we in dat opzet.

Een uitspraak van een deelnemende grootvader trof me in het bijzonder:

Vroeger deed ik alles met de auto. Maar sinds ik mijn kleinkinderen al eens met de fiets naar school breng, merk ik hoe gevaarlijk het is.

Een mooie samenvatting in een notedop wat we met deze fietstocht wilden bereiken: bewustmaking.

Onze route was vrij kort (ongeveer vier kilometer) en duurde maar een halfuurtje. Maar ze leidde langs de belangrijkste pijnpunten en plekken waar fietsers meer kansen verdienen. We veroorzaakten hier en daar een kleine file en een geërgerde autobestuurder, maar dat is voor ons vooral een resultaat van de ‘koning auto’ mentaliteit die in Lier heerst: elke belemmering voor het autoverkeer is een hindernis en hoort er niet te zijn.

Onze route
Onze route. Download de PDF

Deze fietstocht toont ook aan dat het centrum van Lier echt ideaal is om snel overal met de fiets te geraken. Met goede randparkings is het centrum dus prima bereikbaar, te voet of met de fiets.

We willen ook graag alle individuele deelnemers en de Fietsersbond bedanken voor hun enthousiaste deelname en hun voorbeeldige fietsgedrag tijdens onze fietstocht.