Autodelen

IMG_0959Afgelopen donderdag organiseerde Lier Woonplezier een info-avond over particulier autodelen, in samenwerking met Autopia.

In Mechelen en Leuven zijn er vrij veel particuliere autodelers, en wordt dit ook door het stadsbestuur ondersteund door parkeerplaatsen ter beschikking te stellen, het Autopia-lidgeld terug te betalen, enzovoort. Dat een stad autodelen een duwtje in de rug geeft, is niet zo verwonderlijk. Volgens Autopia haalt elke deelauto gemiddeld drie à vier auto’s van de baan. Dat is dus alvast een serieuze ruimtebesparing.

De gemiddelde Vlaming doet ongeveer 17.000 km per jaar met de wagen en een huishouden besteedt ongeveer € 5000 per jaar aan autovervoer. Met autodelen kan dat bedrag teruggedrongen worden tot de helft.

Is autodelen voor iedereen?

In Vlaanderen eigenlijk wel. Alles is hier dicht bij elkaar en we rijden veel korte afstanden. De gemiddelde wagen in Vlaanderen staat 23u per dag stil. Daar valt dus wel wat winst te halen.

Je past in het ideale profiel van een autodeler als je aan één van deze kenmerken voldoet:

 • Je overweegt de aankoop van een auto, maar hebt er nog geen.
 • Je hebt geen auto, maar hebt er af en toe één nodig.
 • Je hebt een tweede auto die je eigenlijk te weinig gebruikt.
 • Je overweegt de aankoop van een tweede auto.

Wat is het verschil met Cambio dan?

Er zijn in Lier al twee Cambio-stelplaatsen, maar dat is dan professioneel autodelen. Wie aan particulier autodelen doet, organiseert alles zelf: aankoop, onderhoud, planning, verzekering, enzovoort. Autopia ondersteunt enkel autodeelgroepen bij het organiseren van dat alles.

Een oproep!

Om ook in onze stad het autodelen op de kaart te zetten (letterlijk dan), willen we zoveel mogelijk geïnteresseerde Lierenaars die zich registreren op www.autodelen.net. Dat is helemaal gratis, en je kan dan op de ‘Vraag en aanbod‘ pagina kijken wie er in je buurt nog geïnteresseerd is in autodelen.

Fietstocht en nieuwe affiche

Deze persmededeling verstuurden we vandaag:

Hang de nieuwe affiche voor je raam.
Hang de nieuwe affiche voor je raam.

De verkeerssituatie die in februari werd ingevoerd, moest een ‘bereikbare en autoluwe’ binnenstad creëren met een verdeling van de ‘lasten en lusten’ over alle straten en bewoners.
Maar het autoverkeer in de binnenstad neemt enkel verder toe. De woonkwaliteit wordt hierdoor sterk onder druk gezet en zachte weggebruikers worden hierdoor weggedrukt.
Lier Woonplezier vraagt concrete maatregelen die het autoverkeer in de Lierse binnenstad beduidend verminderen en zo de woonkwaliteit en de zachte weggebruiker terug op de eerste plaats zetten. De realiteit leert ons dat louter vrijwilligheid en sensibiliseren het aantal autoverplaatsingen niet doet dalen. Het is dus onvermijdelijk dat er maatregelen worden genomen die keuzes maken ten voordele van een duurzamere mobiliteit, een leefbare en aangename woon- en winkelstad en een schonere leefomgeving.

Met de verdeling van een nieuwe affiche en een fietstocht op zaterdag 8 juni willen we tonen dat vele Lierenaars deze vraag ondersteunen.

Het nieuwe stadsbestuur had maar enkele weken nodig om een reeks maatregelen in te voeren die alleen maar extra auto-verkeer aanzuigen. Zo werd al heel snel de doorrijdbaarheid van de stad verder uitgebreid, en werd hierover heel uitvoerig gecommuniceerd. Ook  de creatie van zones voor kortparkeren, een nieuwe en goedkopere tariefzone en extra parkeerplaatsen werden zeer snel ingevoerd. Bij de organisatie van evenementen is het verzekeren van toegankelijkheid voor de auto en parkeergelegenheid veruit het belangrijkste criterium.

Maar maatregelen die doorgaand verkeer uit de stad weren, of die openbaar vervoer, fietsen en wandelen bevorderen hebben, 7 maanden na het maken van het bestuursakkoord, blijkbaar geen prioriteit.
Integendeel zelfs. Busritten werden duurder en sensibiliserende campagnes als ‘Met Belgerinkel naar de winkel’ en de ‘Autoloze zondag’ werden onmiddellijk geschrapt.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de evolutie van het najaar nog verder wordt versterkt. De gevolgen laten zich raden. De route langs ondermeer de Kapucijnenvest is een tweede ringweg geworden. Deze keer dwars door de binnenstad. Zowel op week- als zaterdagen rijdt hier nu een niet-aflatende stroom auto’s door de smalle straten van onze stad. Aanschuiven en files zijn vaak het gevolg.
Deze route is voor velen opnieuw de logische verbinding geworden om Lier te passeren of om bijvoorbeeld vanaf de omgeving Lispersteenweg en Antwerpsesteenweg naar de parking aan de Mol te rijden om te parkeren of zo de stad te verlaten. De lusten van dit verkeer voor bewoners en handelaars zijn onbestaande, maar de aantrekkelijkheid van Lier als woon- en winkelstad lijdt er wel onder.
Bovendien is het slechts een kwestie van tijd dat dit ook in de andere richting het geval zal zijn. We merken nu al dat steeds meer mensen ook deze route door de stad opnieuw gaan gebruiken.

Zelfs een afgedwongen zone 30 zal de verblijfskwaliteit niet verbeteren of onze stad aantrekkelijker maken om te wandelen of te fietsen als de straten terug volledig worden ingepalmd door auto’s.

De conclusie is dat onze stad op vele momenten niet bereikbaar is (noch voor auto’s, noch voor fietsers, wandelaars of openbaar vervoer), en nog veel minder dat ze autoluw is.

Één jaar later

Het is ongeveer een jaar geleden dat Lier Woonplezier het levenslicht zag. De Knip was net opgeheven, en een aantal bewoners van de binnenstad vonden dat een stap in de foute richting.

We wilden geen verzuurde nee-roepers zijn die met zwarte vlaggen en harde woorden vooral egoïstisch hun eigen achtertuin bewaken. Nee, we wilden de positieve en moeizame evolutie van Lier naar een autoluw stadscentrum ondersteunen. De Knip was niet perfect, de Grote Markt was niet perfect, maar het waren stappen in een toekomstvisie. Stappen die sinds januari weer omgekeerd werden, en daarmee volgens ons de toekomst hypothekeren. Want, draai of keer het hoe je wil, een provinciestad als Lier kan niet fungeren als verkeersknooppunt voor een steeds stijgend aantal auto’s.

Door onze tegenstanders werden we wel eens afgeschilderd als donkergroene naïevelingen met te veel vrije tijd. Snobs die voor hun deur in het centrum geen auto’s willen. Dat houdt weinig steek. De kern en de sympathisanten van Lier Woonplezier zijn een doorsnede van de samenleving: gewone mensen met gewone jobs, ook ondernemers en winkeliers. Mensen die ook een auto hebben en die gebruiken. Mensen die stilaan ook inzien dat ze zelf vaak de file zijn en dat je vaak met een beetje moeite prima te voet of met de fiets kan. Eigenlijk best realistisch dus, in elk geval minder naïef dan reclame voor de gemiddelde stadsauto.

Lier is een uitzonderlijke stad. Meer dan in andere (provincie)steden is er in Lier veel bewoning in het centrum. Dat zorgt voor een gezonde en natuurlijke sociale controle, een aangename sfeer, een basis voor de middenstand én het is voor de bewoners in kwestie vaak erg efficiënt om overal snel en vlot te geraken: je hebt zelden een auto nodig.

Dat woonvriendelijke karakter wil Lier Woonplezier bewaren. We vermoeden dat het stadsbestuur niet tegen bewoning in de binnenstad is, maar een mobiliteitsbeleid dat van smalle woonstraten verkeersaders maakt, jaagt indirect bewoners weg en doet de woonkwaliteit dalen. Het experiment dat men in Het Looks aanging, heeft een positief resultaat. Die wijk is onmiskenbaar opgewaardeerd. Zo drastisch kan het wellicht niet overal, maar Het Looks is ook een mooie illustratie van de enorme impact die de simpele afwezigheid van autoverkeer heeft op de positieve sfeer in een straat.

Lier Woonplezier is een actiegroep, maar met een positieve én kritische boodschap. We proberen een stem te geven aan al die bewoners, middenstanders, en bezoekers van Lier die ook een autoluw centrum willen en daar een positieve evolutie in zien. En ze zijn met velen, hebben we kunnen vaststellen.

Info-avond over autodelen

In samenwerking met Autopia organiseert Lier Woonplezier op 23 mei, om 20u een info-avond over autodelen in café Het Belofte Land (Begijnhofstraat 7 in Lier). De laatste updates krijg je via het event op Facebook, daar kan je ook meteen zien welke van je vrienden er ook komt.

Waarom autodelen?

 • flyer autodelen kleur-03Een auto kost veel geld. Door autodelen verdeel je de aankoopprijs en vaste kosten zoals onderhoud en verzekering.
  Autodelers besparen jaarlijks tot 3.000 euro.
 • Je gaat bewuster om met je auto-gebruik en zal wat vaker wandelen of fietsen naar je bestemming.
 • Door autodelen daalt het aantal gereden autokilometers en draag je bij tot een schoner milieu.
 • Autodelers zorgen er samen voor dat er minder parkeerplaats nodig is. Kortom, je zal dus makkelijker een parkeerplaats vinden, en de extra vrije ruimte kan op een leuke manier worden gebruikt.
 • Via autodelen kom je in contact met mensen uit je wijk of buurt. Dat kan ook handig zijn voor méér dan alleen autodelen. Of gewoon plezant.

Is deze info-avond iets voor jou?

 • Je gebruikt je eerste of tweede auto eigenlijk alleen maar tijdens de werkweek. Of net andersom, alleen maar in het weekend of ’s avonds.
 • Je doet de meeste verplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer, maar soms heb je toch een auto nodig.
 • Je hebt maar één auto, maar soms heb je toch nood aan een tweede auto.
 • Je kent autodelen eigenlijk niet, maar misschien is het op termijn wel iets voor jou.
 • Je hebt er wel al eens aan gedacht, maar weet niet hoe er aan te beginnen. Hoe zit het bvb. met de onderlinge afspraken, verzekering,…
 • Je hebt geen idee met wie je zou kunnen autodelen.

Waarom particulier autodelen?

 • Je bepaalt zelf met wie en met hoeveel je gaat autodelen. Het kan al met 2 personen. En je maakt onderling de afspraken waar de autodelers zich comfortabel bij voelen.
 • Je bepaalt ook waar. Dus niet alleen op een centrale plaats in de stad, maar even goed in een wijk aan de rand van de stad.
 • Je komt onderling overeen welke vergoeding er wordt aangerekend. In de meeste gevallen betaal je minder dan bvb. bij Cambio.
 • Via Autopia kan je ondermeer gebruik maken van standaardcontracten, berekeningsschema’s, een aangepaste verzekering en een online autodeelkalender.

Lier Woonplezier zet Lier op de kaart van korte ritten-actie

Lier Woonplezier nam de voorbije maand deel aan de Korte Ritten-campagne van Mobiel 21. Deze actie wil mensen aanzetten om voor korte verplaatsing van enkele kilometer de auto aan de kant te laten en te voet of met de fiets te gaan.

Voor Lier Woonplezier was het logisch om deel te nemen aan deze actie. Als je werk wil maken van een autoluwe stad, moet je mensen in de eerste plaats overtuigen om korte verplaatsingen te voet of met de fiets te doen. We wilden niet bij de pakken blijven zitten en tonen dat niet alleen de overheid een verantwoordelijkheid heeft, maar dat iedereen zijn steentje kan bijdragen tot een autoluwere en schonere leefomgeving.

We beslisten pas op het allerlaatste moment om deel te nemen, en zonder echte voorbereiding deden we op 21 maart via onze facebook-pagina een oproep om deel te nemen. Al gauw waren er een 40-tal enthousiaste deelnemers. Daarmee was Lier Woonplezier de derde grootste onafhankelijke groep uit de niet-deelnemende gemeenten! Spijtig genoeg deed Lier niet mee als gemeente. Uit de resultaten van andere gemeenten blijkt nochtans dat het met steun van het stadsbestuur veel straffer zou kunnen. Aartselaar bijvoorbeeld telt slechts 14.000 inwoners, maar nam wel met 224 mensen deel.

Ook tijdens de actie motiveerden we mensen regelmatig met leuke berichtjes op onze facebook-pagina om de auto aan de kant te laten en bijvoorbeeld te voet of met de fiets te gaan shoppen

Uiteindelijk bespaarden de deelnemers van Lier Woonplezier 1.300 km aan korte ritten. Geen slecht resultaat als je weet dat vele van onze deelnemers sowieso al heel bewust omgaan met hun autoverplaatsingen en dus weinig auto-kilometers konden uitsparen.
En een bewijs dat zo’n acties mensen echt kunnen aanzetten tot een duurzamere mobiliteit.

De schuld van de vorige coalitie

In plaats van paaltjes staan er nu auto's
Ongeveer 500 à 700 auto’s per uur.

Na het verschijnen van een artikel in De Standaard en Het Nieuwsblad over de trieste koppositie van Lier in het arrondissement Mechelen qua fietsongevallen, is men op het stadhuis ontstemd. Want die cijfers dateren uit 2011, en je kan die dus de huidige coalitie niet verwijten.

Daar is iets van, maar je kan de huidige coalitie ook niet verwijten dat ze in haar beleid veel aandacht aan fietsers en voetgangers schenkt. Een greep uit het aanbod:

 • Het nieuwe stadsbestuur was nog niet goed geïnstalleerd, of de stad was tijdens de spits weer in twee richtingen doorrijdbaar. Het aantal fietsende schoolkinderen daalde prompt, en de leefbaarheid van heel wat straten ging de dieperik in.
 • De autoluwe zondag, blijkbaar een peperduur evenement, kon niet snel genoeg geschrapt worden.
 • Een initiatief als ‘Mijn korte ritten‘ werd door de stad geheel genegeerd, terwijl dat een mooi positief signaal zou zijn. Dankzij Lier Woonplezier is Lier daar toch vertegenwoordigd, maar zoals uit de resultaten van andere gemeenten blijkt, zou het met steun van het stadsbestuur veel straffer kunnen. Te duur? We kunnen het moeilijk geloven.
 • De positieve campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel‘ kreeg hetzelfde verdict: Lier doet niet mee. Lier is daarmee de enige gemeente in de ruime regio die niet op de
  kaart staat.

Als je dat allemaal op een rijtje ziet, is de verbolgen reactie van mobiliteitsschepen Bert Wollants wel een erg pover excuus. Want het huidige beleid is allerminst een rechtzetting van het vorige, tenminste als het op een fietsvriendelijke stad aankomt.

Men wil het op het stadhuis niet horen, maar uit tal van voorbeelden in binnen- en buitenland blijkt dat winkelstraten die fiets- en voetgangersvriendelijk zijn veel succes hebben. Of waarom denk je dat je in Wijnegem Shopping Center ook niet vlak voor de winkel kan parkeren?

Middenstanders overschatten courant het aantal klanten dat met de auto komt. Het verder uitbouwen van Lier als winkelstad en toeristische bestemming is een belangrijke prioriteit voor het huidige beleid. Lier Woonplezier is dan ook benieuwd naar de cijfers die het stadsbestuur zal voorleggen om de positieve effecten van haar mobiliteitsbeleid aan te tonen.

 

 

Een veilige schoolomgeving? Een autoluwe binnenstad maakt dit echt mogelijk voor onze scholen!

Lier Woonplezier stelt vast dat verschillende ouderverenigingen bijzondere aandacht vragen voor een veiligere schoolomgeving.

Het klopt dan ook dat verkeersveiligheid de eerste voorwaarde is om ouders en kinderen te
overtuigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. Een onveilige route naar school wordt door vele ouders aangehaald als de belangrijkste reden om de kinderen met de auto naar school te brengen. Een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.

Een duidelijke handhaving van de zone 30 is in dit verband een noodzakelijke voorwaarde, maar wel slechts voor zover ze gecombineerd wordt met andere maatregelen die zwakke weggebruikers een centrale plaats geven in het verkeer.

Lier Woonplezier wil in dit verband aanhalen dat de huidige verkeersituatie in de Lierse binnenstad ervoor zorgt dat zeker rond schooltijd in vele straten veel meer autoverkeer passeert dan nodig; in vele gevallen ook nog eens aan hogere snelheid dan toegelaten. De eerste metingen sinds de gewijzigde verkeerscirculatie bevestigen op dat vlak het gevoel van zwakke weggebruikers en bewoners van de binnenstad.

Een autoluwe binnenstad die verder reikt dan de Grote Markt, waar Lier Woonplezier voor ijvert, zorgt er voor dat de zwakke weggebruiker zijn plaats kan innemen in het verkeer.

Op deze manier krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte én worden ze talrijker. Deze combinatie zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid naar en aan de scholen verbetert.
Het zorgt er ook voor dat kinderen sneller zelfstandig naar school kunnen gaan.

In een omgeving met minder auto’s wordt het bovendien eenvoudiger om een aantal knelpunten op te lossen. Zo maken we ook echt werk van een stad die bewoners en bezoekers aanspoort om de auto wat vaker te laten staan en zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen. Aangevuld met de juiste infrastructuuraanpassingen krijgen onze kinderen zo de verkeersveilige omgeving die ze verdienen.

Winnaars tekenwedstrijd

Senne en Joke wonnen een fietshelm

Senne en Joke wonnen een fietshelm met de kleurwedstrijd die Lier Woonplezier organiseerde tijdens de verenigingenmarkt.
Ze ontvingen hun helm – uiteraard een blauwe – uit handen van enkele sympathisanten van Lier Woonplezier.
Fietsen maar!